Ako si vybrať najlepšiu študentskú pôžičku?

Pôžičky pre študentov poskytujú na Slovensku bankové a nebankové spoločnosti aj Fond na podporu vzdelávania. Aké sú podmienky vybavenia a ktorá z nich sa oplatí najviac?

Rozdiel medzi študentskou pôžičkou a klasickým úverom

Študentské pôžičky sú podobné spotrebiteľským úverom, majú však nižšiu úrokovú sadzbu a spravidla je ich možné splácať až po ukončení štúdia. Ide väčšinou o bezúčelové pôžičky, ktoré môže študent využiť podľa svojich potrieb na nákup učebných pomôcok, zaplatenie internátu, jazykové pobyty, štúdium v zahraničí a pod.

Výhody študentských pôžičiek

  • Nízke úrokové sadzby
  • Začatie splácania až po ukončení štúdia
  • Doba splácania až do 10 rokov
  • Bez poplatkov za vybavenie a poskytnutie pôžičky

Nevýhody študentských pôžičiek

  • Nutné potvrdenie o návšteve školy
  • Vek do 26 rokov
  • Potreba ručiteľa so stabilným príjmom alebo dokladovanie príjmu

Podmienky získania študentskej pôžičky

Žiadateľ o študentskú pôžičku musí byť študentom denného alebo externého štúdia na strednej alebo vysokej škole. Podmienkou získania pôžičky je vek od 18 do 26 rokov. Všetky bankové spoločnosti vyžadujú ručiteľa so stabilným príjmom alebo dokladovanie príjmu študenta. Na vybavenie pôžičiek je nutný občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy. Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičky pre študentov aj bez ručiteľa či dokladovania príjmu, treba však počítať s vyššou úrokovou sadzbou.

Študentská pôžička ako investícia

Na študentskú pôžičku sa netreba pozerať ako na zadlženie, ale skôr ako na investíciu. Ak študent rozumne využije peniaze z pôžičky na vzdelanie, doplňujúce kurzy, stáže alebo zahraničné pobyty, ľahko si po ukončení štúdia nájde dobre platené miesto a pôžičku bez problémov splatí. Na druhej strane študent s titulom, ale bez žiadnej pridanej hodnoty a doplňujúceho vzdelania môže skončiť na dlhý čas na úrade práce.

Ak sa študent rozhodne pre študentskú pôžičku, mal by si vybrať overeného poskytovateľa. Niektoré banky ponúkajú priamo produkty určené pre študentov, iné ponúkajú na pokrytie študentských výdavkov bezúčelové úvery, pri ktorých však nie je možný odklad splátok istiny.

Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov od Slovenskej sporiteľne

So spotrebným úverom od Slovenskej sporiteľne môžu študenti získať 1 000 € až 8 500 € so splatnosťou od 1 do 8 rokov. Úroková sadzba je rovnaká pre všetkých žiadateľov, a to 8,50 % ročne. Spotrebný úver pre vysokoškolákov je poskytovaný bez poplatkov za spracovanie, za predčasné splatenie a mimoriadne splátky. Nevyžaduje sa dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov. Vysokoškolský úver môžu získať len žiadatelia vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí predložia občiansky preukaz, ďalší identifikačný doklad a potvrdenie o návšteve školy doma alebo v zahraničí. Na vybavenie pôžičky je potrebné priviesť ručiteľa s dokladom o pravidelnom príjme.

Spotrebný úver pre vysokoškolákov od UniCredit Bank

Od spoločnosti UniCredit Bank si študenti môžu požičať od 650 € až do 10 000 € na obdobie 1 až 5 rokov s možnosťou odkladu splátok istiny počas štúdia (max. na 5 rokov). Spotrebný úver pre vysokoškolákov môže získať študent, ktorý je plnoletým občanom Slovenskej republiky a zúčastňuje sa denného štúdia na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite na Slovensku. Pri žiadosti o pôžičku treba predložiť doklad totožnosti, index a potvrdenie o návšteve školy. Prítomnosť rodičov je povinná, ale do 2 000 € bez dokladovania ich príjmu.

Pôžička z Fondu na podporu vzdelávania

Bezúčelová pôžička od Fondu na podporu vzdelávania umožňuje získať od 500 € do 2 500 € pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je 5 000 €. O túto pôžičku je možné požiadať každoročne len v septembri a októbri a peniaze sa v prípade schválenia odosielajú až na prelome roka. Podmienkou získania pôžičky je byť študentom dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole, trvalý pobyt na Slovensku a ručiteľ so stabilným príjmom. V procese poskytovania sú uprednostňovaní študenti, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia alebo dávok v hmotnej núdzi. Uprednostnení sú aj študenti dennej formy pred externistami, zdravotne postihnutí, študenti s výborným prospechom a pod.

Pôžička na čokoľvek od VÚB

Pôžička na čokoľvek od VÚB nie je klasickou študentskou pôžičkou. Ide o bezúčelový úver, ktorý môže žiadateľ získať aj na pokrytie nákladov týkajúcich sa vzdelania. Študent môže čerpať finančné prostriedky až do výšky 25 000 € so splatnosťou 13 – 96 mesiacov. Úroková sadzba začína od 7,9 % ročne. Pôžička je vhodná pre externistov, ktorí majú popri škole trvalé zamestnanie so stabilným príjmom.

Pôžička s nulovým úrokom od mBank

Spoločnosť mBank ponúka pôžičku s nulovým úrokom, ktorú môžu využiť aj pracujúci študenti. Študent môže čerpať finančné prostriedky od 350 € do 1 500 € so splatnosťou 12 mesiacov. Výška poplatku je 2 % z výšky úveru a RPMN je 3,81 %. Podmienkou získania je vek nad 18 rokov a trvalý príjem. Zároveň musí ísť o prvú pôžičku získanú od spoločnosti mBank.

Ako si vybrať najlepšiu študentskú pôžičku?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať