Ako získa živnostník hypotéku?

Živnostník má v porovnaní so zamestnancom s trvalým pracovným pomerom omnoho nižšie šance na získanie hypotéky. Nie je to však nemožné.

Prekážky a šance na získanie hypotéky

Živnostníci sa snažia optimalizovať daňové priznania, aby sa vyhli vysokým daniam. Čo je výhodné na jednej strane je naopak prekážkou pri získaní hypotéky. Čím nižší zisk živnostník vykáže, tým je problematickejšie dostať od banky hypotéku. Čistý zisk dosiahne po odpočítaní výdavkov spojených s podnikateľskou činnosťou, daní, zdravotného a sociálneho poistenia.

Najväčšiu šancu na získanie hypotéky majú tí žiadatelia, ktorí vykonávajú živnostenskú činnosť už niekoľko rokov a majú pravidelný mesačný príjem. Začínajúci živnostníci majú problémy už pri získaní úveru na začatie podnikania, preto šance na čerpanie hypotéky od banky sú u nich minimálne. Živnostník s pozastavenou alebo prerušenou živnosťou hypotekárny úver nezíska. Dôležité je aj to, či chce živnostník hypotékou financovať stavbu na súkromné alebo podnikateľské účely. Hypotéka na podnikanie má spravidla kratšiu dobu splatnosti a jej použitie je obmedzené len na podnikateľské účely.

Rozhoduje daňové priznanie

Aby živnostník získal od banky úver, musí dodať daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré vykazuje dostatočný zisk. Z daňového priznania nie je rozhodujúci len čistý zisk, ale aj základ dane a tržby. Pri žiadosti o hypotéku musí živnostník predložiť najmenej jedno daňové priznanie za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok, prílohy k daňovému priznaniu, potvrdenie daňového úradu na tlačive príslušnej banky s uvedením základu dane, zaplatenej dane a s vyhlásením, že daná osoba nemá daňový nedoplatok.

Pomôcť môže individuálne posúdenie

Daňové priznanie by malo byť kladné. Ak je záporné a pôsobí v neprospech živnostníka, je možné požiadať o individuálne posúdenie. Vtedy sa berie do úvahy určitá percentuálna časť z priemerného mesačného obratu živnostníka (10 % alebo aj viac), ktorý sa pripisuje na jeho bankový účet.

Nárok na štátny príspevok pre mladých

Živnostník má nárok aj na získanie štátneho príspevku pre mladých, ak splní všetky podmienky. Musí mať vek od 18 do 35 rokov a priemerný mesačný hrubý príjem do maximálnej možnej výšky, ktorá sa mení každý štvrťrok. Hypotéka pre mladých môže byť poskytnutá iba na kúpu nehnuteľnosti alebo výstavbu, prestavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. Výška hypotéky nesmie presiahnuť 70 % z hodnoty nehnuteľnosti.

Hypotéka so zamestnaným spoludlžníkom

Pomôcť môže, ak živnostník požiada o hypotéku spolu s manželom alebo manželkou, ktorí nie sú živnostníkmi a majú trvalý príjem zo zamestnania. Banka pritom zohľadňuje disponibilný príjem domácnosti v porovnaní s mesačnou splátkou úveru. Disponibilný príjem domácnosti je rozdiel bankou akceptovateľných príjmov a výdavkov. Do výdavkov patria náklady na domácnosť a splátky existujúcich úverov. Disponibilný zostatok musí byť vyšší, nanajvýš rovný splátke požadovaného úveru.

Hypotéka pre konateľa s. r. o.

Ak o hypotéku žiada fyzická osoba, ktorá je zároveň majiteľom spoločnosti s ručeným obmedzením, banky vedia akceptovať príjem z obratu obchodnej spoločnosti. Ak je žiadateľ len jedným zo spoluvlastníkov spoločnosti, počíta sa len s jeho podielom na obratoch. Nie každá banka však akceptuje príjem z obratu spoločnosti, ktorá má niekoľko spoluvlastníkov.

Ako získa živnostník hypotéku?
5 (100%) 1

toppozicka big

  • Stanislav

    Hypotéka pre živnostníkov je v prvom rade o plánovaní . Jediný rozdiel zivnostníkov oproti zamestnancom je dokladovanie príjmu. Kým u zamestnancov si banka overí príjem priamo v Sociálnej poistovni bez nutnosti predkladať potvrdenie o príjme u živnostníkov je možnosť dokladovať príjem voacerými spôsobmi. Viace v článku http://www.jetoopeniazoch.sk/hypoteka-pre-zivnostnikov/

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať