Aký je rozdiel medzi pôžičkou, úverom a hypotékou?

Mnoho ľudí si myslí, že pôžička a úver sú pomenovania pre ten istý bankový produkt. Ako je to naozaj?

Pôžička

Hoci pojem pôžička používajú bankové aj nebankové inštitúcie, za pôžičku sa považuje požičiavanie peňazí medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi alebo medzi zamestnancom ako dlžníkom a zamestnávateľom ako veriteľom. Podmienky takéhoto požičiavania závisia od dohody medzi oboma stranami. Zväčša sú predmetom pôžičky nižšie sumy peňazí a chýba ručenie nehnuteľnosťou. Pôžička nemusí mať písomnú dohodu, ale odporúča sa pre väčšiu ochranu veriteľa aj dlžníka.

Úver

Pod pojmom úver sa väčšinou myslí spotrebný úver poskytovaný bankovými inštitúciami, ale môže ísť aj o iné typy úverov. Pri žiadaní o takýto typ úveru je potrebné banke preukázať príjem, z ktorého bude zabezpečené jeho splácanie. Spotrebný úver sa zvyčajne poskytuje na maximálnu dobu splácania 10 rokov a má o dosť vyššie úrokové sadzby ako hypotekárne úvery.

Zmluva o úvere a zmluva o pôžičke podľa právnej terminológie

Zmluvu o pôžičke upravuje občiansky zákonník, pretože vzniká medzi fyzickými osobami – nepodnikateľskými subjektami, napr. sused požičia susedovi peniaze. Predmetom zmluvy o pôžičke sú väčšinou peniaze, ale môžu ním byť aj iné druhovo určené veci (napríklad 10 kg obilia). Ak sa požičiava jedinečná, individuálna vec, napríklad umelecké dielo, nejde o pôžičku, ale o výpožičku, teda úplne iný zmluvný typ. Zmluva o pôžičke je reálnou zmluvou. Ak nedôjde k odovzdaniu požičaných peňazí pri uzavretí zmluvy, zmluva je neplatná. Pri zmluve o pôžičke je možné dohodnúť úroky, ale nie je to jej podmienkou.

Zmluvu o úvere upravuje Obchodný zákonník bez ohľadu na to, či zmluvu uzatvárajú podnikatelia alebo nepodnikatelia. Zmluvu o úvere však spravidla uzatvára na strane veriteľa podnikateľský subjekt, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie úverov. Veriteľom je teda banka alebo nebanková spoločnosť. Predmetom zmluvy o úvere nie je samotné odovzdanie peňazí pri jej podpise, ale záväzok veriteľa požičať dlžníkovi peniaze niekedy v budúcnosti a záväzok dlžníka peniaze veriteľovi zase vrátiť. Napr. hypotekárny úver banka poskytne až po predložení všetkých v zmluve určených listín. Pri zmluve o úvere je úrok vyžadovaný priamo zákonom.

Hypotéka

Hypotéka je typ úveru, ktorý slúži na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a ktorý zároveň vyžaduje založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Dĺžka splácania môže byť až 30 rokov. Úrokové sadzby sú nižšie ako pri spotrebnom úvere a bývajú fixované na určité časové obdobie. V prípade, ak klient spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže získať od štátu príspevok vo výške 2 % a príspevok od banky vo výške 1 %. Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom je určená pre fyzické osoby vo veku od 18 rokov do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Hypotéka vs. spotrebný úver na bývanie

Spotrebný úver na bývanie a hypotéka majú veľa spoločných znakov – slúžia na kúpu alebo rekonštrukciu bývania, sú zabezpečené nehnuteľnosťou, majú podobnú fixáciu, dĺžku splatnosti aj výšku poplatkov (spracovateľský poplatok, poplatok za správu úveru a poplatok za predčasné splatenie). Rozdiely sú viditeľné vo výške úrokov, v percente pôžičky k cene nehnuteľnosti či v možnostiach použitia požičaných peňazí a v dokladovaní účelu. Napríklad ak v Slovenskej sporiteľni výška úveru na bývanie nepresahuje 70 % hodnoty nehnuteľnosti, účel úveru nie je potrebné dokladovať. Ak výška úveru na bývanie presahuje 70 % hodnoty nehnuteľnosti s výnimkou postupného financovania výstavby, stačí zdokladovať 80 % z poskytnutého úveru.

Peniaze z hypotéky sa dajú použiť len na investície spojené s nehnuteľnosťou, ale peniaze zo spotrebného úveru na bývanie sa dajú využiť aj na zariadenie domácnosti. Maximálna výška úveru na bývanie závisí od hodnoty zabezpečenia. Jeho výhoda je v tom, že banka ho väčšinou poskytne až do 100 % hodnoty zabezpečenia, čo pri klasickej hypotéke nie je možné. Pri spotrebnom úvere na bývanie sa nedá využiť štátny príspevok.

Aký je rozdiel medzi pôžičkou, úverom a hypotékou?
3.5 (70%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať