Banka alebo nebankovka? Nový prieskum priniesol prekvapivé výsledky

Väčšina ľudí považuje banku v porovnaní s nebankovkou za lepšiu a výhodnejšiu možnosť, ako si požičať peniaze. Najnovší prieskum Inštitútu sporenia a investovania však priniesol prekvapivé výsledky.

Prieskum prostredníctvom mystery shoppera

Inštitút sa zameral na praktiky predajcov úverov a na porovnanie produktov z hľadiska transparentnosti, ekonomických parametrov a dôsledkov pri nesplácaní. Informácie boli získané z verejne dostupných zdrojov ako internet a prostredníctvom mystery shoppera (osoba prezentujúca sa ako zákazník). Mystery shopper žiadal o bezúčelový spotrebný úver vo výške 1 000 eur a so splatnosťou 12 mesiacov. Tento typ úveru bol určený najmä na testovanie nebankoviek. Pri druhej možnosti mystery shopper žiadal o spotrebný úver vo výške 3 000 eur so splatnosťou 36 mesiacov. V oboch prípadoch, ak spoločnosť odmietla úver v uvedených výškach poskytnúť, sa žiadaná suma znížila na maximálnu možnú výšku. Do prieskumu nebola zaradená Tatra banka, pretože mystery shopper bol jej dlhodobým klientom a vygenerovala inú ponuku, ktorá bola neporovnateľná. Z prieskumu vypadli aj Sberbank, OTP banka a ČSOB, pretože mystery shopperovi neposkytli predzmluvné informácie v požadovanom rozsahu a nemohol si zmluvu zobrať domov na preštudovanie.

Porovnanie s ideálnym produktom

Na účely porovnávania bol vytvorený tzv. ,,ideálny produkt“, ktorý bol charakteristický tým, že veriteľ záujemcovi s dostatočným časovým predstihom vygeneroval záväznú ponuku, predložil predzmluvné informácie, neviazal poskytnutie úveru na doplnkové služby a v prípade nesplácania by uplatňoval maximálne úrok z omeškania do výšky zákonného limitu. Najbližšie k ideálnemu produktu sa dostala nebanková spoločnosť Cetelem, ktorá sa plánuje zmeniť na banku. Spomedzi bánk najlepšiu ponuku pripravila Zuno banka. Na nízkom mieste sa prekvapivo umiestnila mBank, pretože trvala na nutnosti zriadiť si osobný bankový účet okamžite, na ktorý mali byť zaslané peňažné prostriedky. Mystery shopper si bankový účet napokon otvoril, ale banka mu žiadosť o úver zamietla.

Dobré a zlé spoločnosti

Úlohou mystery shoppera bolo aj vypracovanie hodnotenia veriteľov podľa osobných skúseností. Za dobré spoločnosti označil Zuno, Poštovú banku, Slovenskú sporiteľňu, Cetelem, Consumer Finance Holding a Home Credit. Charakteristikou dobrej spoločnosti boli proklientsky prístup, zrozumiteľne vysvetlené pojmy, rýchle a komplexné predzmluvné informácie vrátane úverovej zmluvy. Medzi zlých veriteľov mystery shopper zaradil ČSOB, Prima banku, Sberbank, Pohotovosť, Kešovku a Profi Credit. Pohoreli najmä na nedostatočnom vysvetlení produktu alebo zámernom neposkytnutí informácií. Záujemcovi sa snažili nanútiť produkt, ktorý nechcel a vyžadovali nákup doplnkových služieb.

Z pohľadu transparentnosti

Ako najtransparentnejší veritelia obstáli online banky a nebankovky ako Consumer Finance Holding, Cetelem, Home Credit, Zuno a Raiffeisen banka. Mnohé zo spoločností odmietli dať potencionálnemu klientovi zmluvu na preštudovanie. Najnižšie hodnotenie získali Pohotovosť, mBank, ProfiCredit a UniCredit.

Z pohľadu výhodnosti

Podľa ekonomických parametrov z ponúk dominuje Zuno banka s RPMN 8,57 %. Výhodnú ponuku má aj Raiffeisen, ale aby ju klient získal, musí úver splácať celý čas a na konci mu banka vráti časť zaplatených úrokov. Najlepšie hodnotené produkty má Cetelem. Naopak na konci sa umiestnili spoločnosti Telervis – Kešovka, Pohotovosť, Profi Credit a Provident. Prepočítaná úroveň RPMN pri ponuke spoločnosti Pohotovosť dosiahla až 304,10 %.

Z pohľadu dôsledkov nesplácania

Modelový príklad pre prieskum pozostával zo situácie, keby bol dlžník v 30-dňovom omeškaní. Na základe výsledkov boli spoločnosti rozdelené na dve skupiny, a to tie, ktoré nemali záujem klienta ,,zničiť“ a tie, ktoré akoby svoj biznis model postavili na očakávanom nesplácaní úveru zo strany klienta. Z prieskumu vyplynulo, že tie spoločnosti, ktoré ponúkajú najvýhodnejšie ponuky, majú aj férové podmienky v prípade nesplácania. Na najlepších miestach sa umiestnili spoločnosti Cetelem, Zuno a Raiffeisen. Prekvapujúce je, že niektoré nebankové spoločnosti z pohľadu férovosti predbehli banky. Napr. pri krátkodobej platobnej neschopnosti voči spoločnosti Home Credit, nezaplatí klient nič a nebude ani pokutovaný. Najhoršie sa umiestnili spoločnosti ProfiCredit, Pohotovosť, Telervis – Kešovka a Provident.

Ohodnoďte recenziu

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať