Bankový účet zadarmo: Kto má naň zo zákona právo?

Od 1. 2. 2016 musia banky do ponuky svojich služieb zahrnúť aj tzv. základný bankový produkt. Ide o účet pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Pre klientov s príjmom do 400 € bude zadarmo, pre ostatných za poplatok v hodnote 3 €. Je vhodný najmä pre tých, ktorí doposiaľ žiadny účet v banke nemali.

Pre koho sa oplatí základný bankový produkt?

Základný bankový produkt je vhodný pre človeka s nízkym príjmom, ktorý z rozličných dôvodov doteraz nemal zriadený žiadny bankový účet. Výhodou je, že ho neponúka len jedna banka, môže ho získať takmer všade. Či sa účet oplatí klientovi, ktorý už bankový účet má, je otázne. Využívaním legislatívneho účtu totiž môže stratiť benefity, ktoré má na bežnom účte. Mnohé banky ponúkajú aj účty bez poplatkov v rámci balíkov služieb. Priemerné mesačné náklady na bežný účet sa pohybujú okolo 4 – 5 € mesačne. Ide o priemer, do ktorého sú započítané účty s nulovým poplatkom a aj prémiové účty pre bonitných klientov. Využívaním klasického bežného účtu získava klient aj rôzne benefity, napr. výhodnejšiu úrokovú sadzbu na úvery, SMS notifikácie o pohyboch na účte, sporiaci program, bezkontaktnú platobnú kartu a pod. Základný bankový účet je najvhodnejší ako štartovací účet, napríklad na prelomenie nedôvery voči bankám.

Podmienky získania účtu zadarmo

  • Nemať v banke otvorený ďalší účet
  • Príjem maximálne do 400 € mesačne
  • Predloženie vyhlásenia o splnení podmienok určených zákonom

Čo to znamená pre banky?

Základný bankový produkt je umelo vytvorená služba nadiktovaná legislatívou a nie služba vytvorená bankou na základe prieskumov medzi klientmi. Banky neboli s nápadom zriadenia týchto sociálnych účtov nadšené, pretože teraz sú zo zákona povinné poskytovať produkt, za ktorý im nikto neplatí. Podľa odhadov ich poskytovanie účtov zadarmo bude stáť 80 mil. €. Podľa ministra financií Petra Kažimíra ide o žiadanú revolúciu v bankových poplatkoch.

Základný bankový produkt v jednotlivých bankách

Slovenská sporiteľňa

Na zriadenie účtu zadarmo je nutná písomná žiadosť s čestným vyhlásením, že klient spĺňa podmienky na jeho poskytnutie. Vo vyhlásení garantuje, že nemá vyšší príjem ako stanovuje legislatíva. Slovenská sporiteľňa má právo informácie overiť. Ak chce klient k základnému účtu využívať ďalšie služby, budú mu spoplatnené podľa sadzobníka. Ak klient už vlastní bežný účet, Slovenská sporiteľňa ho na nový typ preradí, pričom sa nezmení číslo účtu. Preradenie je bez poplatku.

VÚB banka

Základný bankový účet vo VÚB obsahuje väčšinu služieb ako štandardný bežný účet, neumožňuje však zriadenie povoleného prečerpania. Výšku mesačného príjmu garantuje žiadateľ čestným vyhlásením. Zároveň nesmie vlastniť vo VÚB ani v inej banke či v pobočke zahraničnej banky bežný účet, vkladový účet ani peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou. Klient zmení svoj pôvodný bežný účet na základný bankový produkt na základe žiadosti.

Tatra banka

Klient môže získať základný bankový produkt po predložení dokladu totožnosti a vyplnení čestného vyhlásenia o výške príjmu. Ak príjem časom presiahne stanovenú hranicu, banka klientovi zmení základný účet na bezbalíkový účet. Je možné zmeniť aj súčasný účet na legislatívny na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Zmena účtu je bezplatná.

ČSOB

Klient, ktorý už má účet v ČSOB a chce prejsť na základný bankový produkt, musí svoj pôvodný účet zrušiť. Následne banka zriadi základný bankový produkt.

Poštová banka

Pri zmene starého účtu na základný bankový produkt nie je potrebné rušiť predošlý účet. Banka ho jednoducho transformuje. Klient môže o zmenu požiadať v ktorejkoľvek pobočke alebo na pošte. Potrebuje na to občiansky preukaz, vyhlásenie o výške mesačného príjmu a vyhlásenie, že aktuálne nevlastní v žiadnej banke a ani v pobočke zahraničnej banky osobný účet.

UniCredit Bank

Základný bankový produkt obsahuje rozsah produktov a služieb, ktoré ukladá zákon, a to debetnú platobnú kartu, transakcie kartou, hotovostné a bezhotovostné transakcie v Eurách v SR. Zmena súčasného účtu na základný bankový produkt prebehne na základe žiadosti klienta.

Bankový účet zadarmo: Kto má naň zo zákona právo?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať