Chcete hypotéku pre mladých? Od októbra stúpne limit na jej získanie

Prichádza október a s ním aj zmena maximálnej výšky príjmu žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku pre mladých. Príjmová hranica sa navýši o 44 €, tým pádom bude hypotéka pre mladých o trochu dostupnejšia.

Päť rokov s nižšími úrokmi

Výhodou hypotéky pre mladých je to, že počas prvých piatich rokov splácania je dotovaná štátnym príspevkom pre mladých. Banka poskytne zvýhodnenie vo výške 3 %, pričom 2 % z toho dotuje štát a 1 % banka. Od šiesteho roku splácania sa úroky navýšia na bežnú sumu, akú platia aj ostatní bankoví klienti bez zvýhodnenia. Ak klient hypotéku predčasne splatí pred uplynutím štyroch rokov od jej poskytnutia, zanikne mu nárok na štátny príspevok.

Horná príjmová hranica sa navýšila

Do septembra 2016 mali na hypotéku pre mladých nárok žiadatelia do 35 rokov, ktorí neprekročili hranicu 1127,10 € priemerného mesačného zárobku za predchádzajúci rok. Horná hranica zárobku sa mení štyrikrát do roka a predstavuje 1,3 – násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý kalendárny rok. Horná hranica sa teda vždy posúva nahor navýšením priemernej mzdy na Slovensku. Od októbra stúpne príjmová mesačná hranica na sumu 1171,30 €. Ak o hypotéku žiada dvojica (nemusia byť manželia), banka posudzuje príjem spoločne. Obaja sa však musia vmestiť do vekovej hranice od 18 do 35 rokov ku dňu podania žiadosti. Ich maximálny spoločný mesačný príjem môže byť do výšky 2342,60 €.

Materská alebo rodičovská dovolenka ako výhoda

Ak je jeden z partnerov na materskej alebo rodičovskej dovolenke a nemá žiadny príjem, ten druhý môže zarábať mesačnú sumu až do výšky maximálnej hranice určenej pre príjem dvoch žiadateľov. Pri žiadosti o hypotéku pre mladých sa banke predkladá tlačivo potvrdené zamestnávateľom pri závislej činnosti, v prípade živnostníkov je to daňové priznanie typu B. Ak zamestnanec pracoval u viacerých zamestnávateľov naraz, predkladá ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo daňové priznanie typu A.

Maximálna suma dotácie

Dotácia k úrokovej sadzbe je maximálne na sumu 50 000 €, pričom predstavuje najviac 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. V prípade, ak žiadateľ potrebuje vyššiu sumu, časť úveru nad hranicu sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Dĺžka čakania na odsúhlasenie žiadosti je v každom prípade individuálna a záleží od podmienok, ktoré si nastavuje daná banka.

K zamietnutiu žiadosti o hypotéku so štátnym príspevkom najčastejšie dochádza z dôvodu negatívneho záznamu žiadateľa v úverovom registri, príliš nízkeho alebo naopak príliš vysokého príjmu.
Dá sa hypotéka pre mladých refinancovať?

Refinancovať je možné každú hypotéku, ale štátny príspevok sa do inej banky preniesť nedá. Navyše ak klienti so štátnym príspevkom predčasne splatia hypotéku, nielenže sa vzdajú zvýhodneného úroku, ale budú musieť už získané peniaze vrátiť. To samozrejme celú hypotéku predraží. Platí tu však výnimka, že ak sa bonifikácia priznáva na päť rokov a úver je splatený po štyroch rokoch, dlžníci ju vrátiť nemusia. Či sa však oplatí splatiť úver predčasne rok pred refixáciou úrokovej sadzby je otázne a veľmi individuálne. Vo všeobecnosti platí, že čím je dlžná suma vyššia, tým pravdepodobnejšie sa refinancovanie oplatí. Pri zvažovaní refinancovania treba zohľadniť aj ďalšie faktory ako čas, energia a ďalšie náklady (vstupný poplatok banke, poplatok katastru, cena za znalecký posudok a pod.). Hypotéka pre mladých sa zároveň nedá použiť ako refinančný úver a štátny príspevok sa nedá rozložiť na dve hypotéky súčasne.

Chcete hypotéku pre mladých? Od októbra stúpne limit na jej získanie
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať