Čo robiť, aby banka nezamietla žiadosť o úver

Chystáte sa do banky požiadať o úver? Zistite si vopred, aké máte šance na schválenie úveru, aby ste sa vedeli vopred pripraviť. Ani tí, ktorí už o úver požiadali a banka žiadosť zamietla, nemusia vešať hlavu. Ak zistíte, čo Vám stálo v ceste a tieto problémy odstránite, môžete o úver požiadať znovu.

Aké kritériá banky posudzujú?

Pri zohľadňovaní žiadosti o úver berú banky do úvahy hneď niekoľko kritérií, a to najmä výšku príjmu a úverovú históriu. Nie vždy platí, že ak máte negatívny záznam v registri, banka žiadosť automaticky zamietne. Ak ste sa do registra dostali len preto, že ste pár dní meškali so splátkou, banka bude zhovievavejšia ako v prípade, ak ste notorickým neplatičom u viacerých spoločností.

Čo sa týka zohľadňovania výšky príjmu, banka berie do úvahy čistý príjem. Čistý príjem sa vypočíta z hrubého príjmu odpočítaním daní, odvodov a všetkých výdavkov na splátky starých úverov (patria sem aj prečerpania na účte a kreditné karty). Ak príjem nepostačuje na čiastku, ktorú si chce klient požičať, banka ponúkne alternatívne riešenia, napr. nižšiu sumu úveru než o akú ste žiadali, predĺženie splatnosti úveru, či možnosť vziať si spoludlžníka.

Hlavné dôvody zamietnutia úveru

Ak banka zamietne žiadosť o úver, najčastejšie je to z nasledujúcich dôvodov:

  • Negatívny záznam v úverovom registri (omeškanie predošlých splátok, nepravidelné splácanie, dlhy v iných spoločnostiach)
  • Výška príjmu nie je dostatočná na bezproblémové splácanie úveru
  • Klient spláca už niekoľko úverov súčasne

V prípade podozrenia, že máte záznam v bankovom registri, požiadajte o výpis a zistíte, či ste meškali so splátkou len pár dní alebo dlhšie a koľkokrát sa neplatenie opakovalo.

Ako znížiť riziko odmietnutia

Ak už tušíte, že budete mať pri schvaľovaní úveru problém, pomôže Vám:

Bonitný spoludlžník

V prípade bonitného spoludlžníka banka žiadosť prehodnotí, aj keď váš osobný príjem nepostačuje. Spoludlžník je rovnako ako dlžník zodpovedný za riadne a včasné splácanie. Ak dlžník nebude úver splácať, na spoludlžníka prejde celá ťarcha splácania.

Spojenie starých úverov

Aj keď máte viacero úverov a riadne ich splácate, banka nemusí byť ochotná poskytnúť ďalší úver. V tom prípade sa odporúča spojiť pôžičky do jedného úveru – skonsolidovať ich. Drahé úvery (najmä kreditné karty a povolené prečerpania) môžete vyplatiť lacnejším spotrebným úverom. Možné je tiež nevýhodné spotrebné úvery zahrnúť do navýšenej hypotéky.

Žiadosť o primeraný úver

Ak chcete vedieť, či vzhľadom ku svojmu príjmu nežiadate veľa, nechajte si vypracovať prvotný prepočet. Robia ho finanční sprostredkovatelia, ktorých nájdete na pobočke banky. V rámci tohto prepočtu klienta usmernia pri reálnej výške úveru, o ktorú môže žiadať.

Čo robiť, ak Vás banka odmietla

V prípade, ak vašu žiadosť banka zamietla, môžete o pôžičku požiadať u konkurencie alebo v nebankovej spoločnosti. V prvom rade by ste sa však mali spýtať na vysvetlenie, prečo Vám pôžička nebola schválená a čo by ste mali zmeniť, aby ste boli nabudúce úspešný. Zamerajte sa na odstránenie prekážok a po nejakom čase, spravidla 3 až 6 mesiacov, môžete o pôžičku požiadať znova.

Ak sa rozhodnete žiadať o úver v inej banke, myslite na to, že do úverového registra sa dostala informácia aj o tom, že Vám banka pôžičku zamietla. Banky tiež majú podmienky schvaľovania úverov veľmi podobné. Čím viac zamietnutí o pôžičku budete v bankovom registri mať, tým ťažšie ju budete môcť získať. Miernejšie podmienky schvaľovania úverov majú nebankové spoločnosti, musíte však rátať s tým, že nebanková pôžička bude drahšia.

Čo robiť, aby banka nezamietla žiadosť o úver
5 (100%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať