Čo všetko by ste mali vedieť o registri dlžníkov

Do registra dlžníkov nechce byť zaradený nikto. Čo to znamená byť v registri? Kedy začína byť človek vedený ako dlžník a ako sa z registra dostať?

Typy registrov

Na Slovensku existuje niekoľko registrov, ktoré vedú rôzne inštitúcie. Odlišujú sa od seba najmä v tom, ako rýchlo neplatiča do zoznamu zapíšu alebo vymažú. Rozdiely sú aj v tom, komu sú alebo nie sú registre prístupné. Ako neplatič môže byť človek evidovaný z rôznych dôvodov – ak mešká so splátkou hypotéky, zabudol uhradiť faktúru od mobilného operátora alebo odviesť načas odvody.

Zoznamy dlžníkov na Slovensku

  1. Bankový úverový register
  2. Register nebankových spoločností
  3. Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne
  4. Zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní
  5. Zoznamy neplatičov daní
  6. Black list mobilných operátorov
  7. Internetové zoznamy
  8. Ďalšie zoznamy (napr. zoznamy SOLUS)

Spoločný register dlžníkov

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá vstúpila do platnosti 30. septembra 2015 zaviedla zákonnú povinnosť pre všetkých poskytovateľov úverov poskytovať údaje aspoň do jedného elektronického úverového registra. V tomto registri si spoločnosti navzájom vymieňajú informácie o dlžníkoch. Ak chce klient napríklad získať hypotéku, banka sa dozvie aj to, či nemešká so splátkou za televízor.

Aké informácie sú uvedené v registroch?

Úverový register bánk nie je len o neplatičoch. Zhromažďuje informácie o každom, kto čerpá úver alebo oň ešte len žiada. V bankovom úverovom registri a v registri nebankových spoločností sú dostupné údaje o tom, či má klient úver a o aký typ úveru ide. Uvádza sa aj postavenie klienta v úverovom vzťahu, a to ako žiadateľa, spolužiadateľa, ručiteľa alebo spoluručiteľa. K ďalším informáciám patria pôvodná výška úveru, aktuálny zostatok, výška mesačnej splátky, počet splátok do splatnosti, platobná disciplína a výška splátky, ktorá je už po splatnosti. V registri figurujú aj informácie o prečerpaní na účte a prekročených limitoch na kreditných kartách. Negatívny záznam môže v registri získať aj klient, ktorý žiadal o úver, ale nedostal ho alebo pri žiadaní zatajil úver v inej banke.

Kedy sa človek dostane do registrov ako neplatič?

Rýchlosť zaradenia do registrov záleží individuálne od každej inštitúcie. Vo všeobecnosti však platí, že spoločnosti aktualizujú údaje v registroch raz mesačne. Ak sa klient omešká so splátkou úveru, ale stihne ju uhradiť do niekoľkých dní a pred dátumom aktualizácie údajov, táto informácia sa do registra nedostane.

Ako dlho je človek zaradený v registroch dlžníkov?

Bankový a nebankový register uchováva informácie dovtedy, kým klient dlhy nesplatí a potom ich archivuje ešte päť rokov. Ako neplatič teda klient figuruje dlho potom, ako dlhy splatí. Môže to spôsobiť, že jeho ďalšia žiadosť o úver bude zamietnutá alebo ho získa s vysokou úrokovou sadzbou a za nevýhodných podmienok.

Čo všetko by ste mali vedieť o registri dlžníkov
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať