ČSOB ponúka v spolupráci s SPP zvýhodnené Energoúvery

Banka ČSOB spolu so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) ponúka zvýhodnené spotrebné úvery pre domácnosti. Je ich možné použiť na dofinancovanie kúpy zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) alebo na financovanie ostatných potrieb zákazníkov SPP.

Energoúvery SPP na dofinancovanie zariadení využívajúcich OZE

Tento typ energoúveru je vhodný aj pre tých, ktorí nie sú zákazníkmi SPP. Financie z energoúveru je možné použiť na dofinancovanie nákladov pri kúpe a inštalácii zariadení využívajúcich OZE. Patria sem aj náklady na projektovú činnosť súvisiacu s inštaláciou zariadenia a tiež náklady na práce a materiály súvisiace s inštaláciou zariadenia.

Výhodami energoúveru sú:

  • 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
  • garantovaná úroková sadzba 5,5 % p. a. počas celej doby splatnosti úveru (po splnení podmienok ČSOB)

Energoúvery SPP na financovanie ostatných potrieb zákazníkov SPP

O tento úver môžu požiadať len zákazníci SPP. Pri žiadosti o úver je potrebné uviesť zákaznícke číslo SPP. Býva uvedené na zmluve o dodávke plynu, na faktúrach od SPP alebo sa dá zistiť na zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Výhody energoúveru pre zákazníkov SPP:

  • 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
  • zníženie úrokovej sadzby o 2% p. a. (po splnení podmienok ČSOB)

Energoúvery sa dajú použiť na financovanie alebo refinancovanie nákladov na plynofikáciu, elektrifikáciu, nákup elektrických spotrebičov, zateplenie nehnuteľnosti, výmenu okien a vstupných dverí a ostatné zámery zákazníkov SPP. Bližšiu špecifikáciu účelov použitia nájdete na http://www.spp.sk/sk/domacnosti/spp-radi-a-pomaha/energouvery-spp/.

ČSOB ponúka v spolupráci s SPP zvýhodnené Energoúvery
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať