Ako funguje sprostredkovanie hypotekárnych úverov

O hypotekárnych poradcoch alebo finančných sprostredkovateľoch koluje veľa protichodných, nepravdivých a aj negatívnych informácií. Ako v skutočnosti funguje hypotekárne sprostredkovanie?

Prehľad o aktuálnej ponuke na trhu

Bežný človek nemá široký prehľad o aktuálnej ponuke hypoték na bankovom trhu. Ak už navštívil viacero bánk, určite vie, aké ťažké je jednotlivé ponuky porovnávať. Treba brať ohľad aj na úroveň finančnej gramotnosti záujemcu a tiež skúsenosť a odbornosť bankového pracovníka, ktoré nie sú vždy na najvyššej úrovni, najmä ak sa zamestnanec banky ešte len zaúča alebo je tak zavalený povinnosťami, že nemá prehľad o ponukách konkurencie a situácii na hypotekárnom trhu. Kvalitný hypotekárny poradca má znalosti o aktuálnej ponuke na trhu a vie zaneprázdnenému klientovi odporučiť najvhodnejšie riešenie.

Vyhnete sa záznamom v úverovom registri

Bankoví pracovníci často záujemcom navrhnú podanie ,,nezáväznej“ žiadosti o hypotéku. Ak však bude táto žiadosť zamietnutá, dostane sa do úverového registra, čo môže ovplyvniť ďalšie možnosti získať úver. Zamietnutá žiadosť o úver je totiž pre banky negatívnym záznamom. Často klienti ani nevedia, aké záznamy majú v úverovom registri a kedy takéto žiadosti podpísali alebo o ne požiadali. V opačnom prípade, ak banka schváli úver, o ktorý mal žiadateľ len informatívny záujem, prichádzajú ďalšie nevyžiadané komplikácie. Tomuto všetkému sa dá vďaka dobrému hypotekárnemu sprostredkovateľovi vyhnúť.

Je kupovaná nehnuteľnosť v poriadku?

Hypotekárny poradca vie pomôcť aj s posúdením nehnuteľnosti. Viac ako 50 % starších rodinných domov je problémových napr. z pohľadu drobných čiernych stavieb na pozemku. Problémom je, že bankový pracovník neprichádza do kontaktu s predávajúcim alebo realitnou kanceláriou a všetky dokumenty týkajúce sa hypotéky vrátane znaleckého posudku jednoducho pošle na centrálu na schválenie. Niekedy schvaľovateľ navrhne, čo je potrebné na nehnuteľnosti zmeniť, teda zlegalizovať a klient sa dostáva často do neriešiteľnej situácie. V opačnom prípade banka zamietne žiadosť z dôvodu nesúladu skutkového stavu nehnuteľnosti s právnym stavom.

Kto vypláca hypotekárneho poradcu?

Podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nesmie hypotekárny špecialista prijímať finančné a ani iné dary za svoju prácu. Províziu mu vypláca banka. To však neznamená, že provízia pre sprostredkovateľa sa zaráta do ceny úveru. Dobrý sprostredkovateľ s dlhoročnými skúsenosťami dokáže často pre klienta vylobovať lepšie podmienky úveru. Sprostredkovatelia sú navyše pre banku výhodní, pretože sprostredkujú viac ako polovicu hypoték. Keby neexistovali, banky by museli mať oveľa viac pobočiek a pracovníkov. Kvalitný profesionálny poradca má vždy komplexnejšie informácie a vedomosti ako samotní bankoví pracovníci v jednotlivých spoločnostiach.

Čo môže klient požadovať od hypotekárneho poradcu?

Klasický príklad spolupráce klienta a profesionálneho poradcu vyzerá nasledovne:

1. Prvé stretnutie

Zákon nariaďuje poradcovi, aby z prvého stretnutia vyhotovil záznam, ktorý obsahuje osobné údaje klienta, jeho požiadavky a súhlas so spracovaním osobných údajov. Poradca je povinný identifikovať klienta podľa dokladu totožnosti. Cieľom zberu údajov je vypracovanie ponuky o dostupnosti hypotéky pre klienta podľa jeho požiadaviek.

2. Prehľad o možnostiach získania hypotekárneho úveru

Poradca alebo spoločnosť, pre ktorú pracuje, musí mať uzavreté zmluvy s bankami, aby mohol vypracovať relevantnú ponuku pre klienta. Táto ponuka obsahuje prehľad bánk s podmienkami, na základe ktorých by klientovi poskytli úver.

3. Výber najvhodnejšej hypotéky

Poradca v spolupráci s klientom vyberie najlepší typ hypotekárneho úveru.

4. Zabezpečenie celého procesu schválenia hypotéky

Pri procese schvaľovania úveru a pri realizácii celého zámeru poradca koordinuje všetky strany, ktoré sa tohto procesu zúčastňujú – banka, realitná kancelária, znalec, predávajúci a pod. Cieľom je čerpanie hypotéky. Následne je hypotekárny poradca za svoju prácu vyplatený zmluvnou bankou.

5. Starostlivosť počas splácania hypotéky

Kvalitný hypotekárny poradca o klienta prejavuje záujem aj počas celej doby splácania hypotéky. Komunikuje s bankou a rieši prípadné nezrovnalosti.

Ako funguje sprostredkovanie hypotekárnych úverov
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať