Hypotéka na ateliér, štúdio alebo apartmán

Ponuky nehnuteľností typu ateliér, apartmán alebo štúdio sú atraktívne najmä pre mladých ľudí. Väčšinou sú menšej rozlohy, majú výhodnejšiu cenu ako byty a znejú trendovo a umelecky. Pre banky v súvislosti s hypotékou už také lákavé nie sú. Zvyčajne pri takýchto typoch nehnuteľností vyžadujú vyššiu mieru spolufinancovania a problematické je aj získanie štátneho príspevku pre mladých. V čom je háčik?

Byt vs. ateliér, štúdio a apartmán

Byty sú pre banky najobľúbenejším zabezpečením hypotéky z dôvodu rýchlej likvidity, ktorá je menej problematická ako pri dome. Byt je podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Aby bol byt definovaný ako súbor miestností určených na bývanie, musí spĺňať určité technické normy. Ak ich nespĺňa napr. z dôvodu väčšej hlučnosti, nedostatku slnečného svetla v byte, nedostatočnej vzdialenosti od iných stavieb a pod., býva označovaný developermi a predajcami ako ateliér, štúdio alebo apartmán. Spomínaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov však tieto pojmy nepozná a všetky nehnuteľnosti, ktoré nespĺňajú normy bytových priestorov sú označené za nebytové priestory. Toto označenie je zapísané aj na liste vlastníctva, čo je hlavnou nevýhodou, pretože v nebytovom priestore nie je možné nahlásiť trvalý pobyt.

Rozhoduje list vlastníctva

Z pohľadu kupujúceho je dôležité vedieť, či je nehnuteľnosť zapísaná v katastri ako bytový alebo ako nebytový priestor. Je dôležité overiť si to už pred zaplatením zálohy. Ak je overovanie komplikované, oplatí sa do rezervačnej zmluvy uviesť, že v prípade, ak sa nehnuteľnosť ukáže byť nebytovým priestorom, kupujúci má právo na vrátanie zálohy. Nebytové priestory banky bežne nefinancujú alebo iba obmedzene. Nevýhodou z pohľadu banky je v prípade spomínaných priestorov aj komplikovanejší ďalší predaj, ak by klient hypotéku nesplácal a nehnuteľnosť by prepadla v prospech banky.

Atraktívna lokalita je plusom

Okrem listu vlastníctva je dôležitým faktorom aj lokalita. Ak ide o nehnuteľnosť v Bratislave, Košiciach alebo inom väčšom krajskom meste, banky sú zhovievavejšie. V prípade ak ide o menej lukratívnu lokalitu, treba počítať s väčším objemom vlastných finančných prostriedkov a tiež s neochotou banky poskytnúť hypotéku.

Pomer LTV pri nebytových priestoroch

Pri špecifických druhoch nehnuteľností treba počítať s nižším percentom financovania zhruba na úrovni 50 -70 % LTV (pomer medzi výškou úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti). Výnimkou môžu byť developerské projekty, pri ktorých sa developer dohodne s bankou na individuálnych podmienkach, ktoré vedú k dostupnejšiemu financovaniu pre klientov a tým pádom k lepšej predajnosti. Ďalšou možnosťou ako získať úver s vyšším LTV je v prospech banky založiť ,,tradičnú“ nehnuteľnosť ako dom alebo byt. Maximálna výška hypotéky potom závisí od hodnoty a typu založenej nehnuteľnosti, lokality, kde sa nachádza a bonity klienta.

Štátny príspevok pre mladých

Získať štátny príspevok pre mladých k hypotéke v prípade menej tradičných nehnuteľností je komplikované a vo väčšine prípadov je žiadosť o príspevok zamietnutá. Štátny príspevok pre mladých sa týka účelového úveru na financovanie bývania a podľa zákona ateliéry a apartmány tento účel nespĺňajú.

Niektorí odborníci na financie sú však menej skeptickí a tvrdia, že všetko je o individuálnom posudzovaní. Veľa záleží na vypracovaní znaleckého posudku, na popise nehnuteľnosti a fotografiách. Ak je z priloženej dokumentácie zrejmé, že aspoň 50 % nehnuteľnosti bude slúžiť na bývanie, ešte nie je všetko stratené. Ak však bude zo znaleckého popisu jasné, že nehnuteľnosť bude slúžiť na vykonávanie podnikateľskej činnosti, žiadosť o príspevok bude zamietnutá.

Rozhoduje aj to, ako bude nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva a v akej lokalite sa nachádza. Jednoducho, banku treba presvedčiť, že daná nehnuteľnosť bude celoročne obývaná a žiadateľ tam bude mať nahlásený trvalý pobyt. Ak však žiadateľ nepochodí v jednej banke, môže sa obrátiť na inú.

Nie je banka ako banka

Jednoznačné bankové pravidlá pri kupovaní „nebytov“ určených na bývanie neexistujú. Kým niektoré banky sa k financovaniu nebytových priestorov stavajú odmietavo, iné sú tomuto typu financovania viac otvorené. Jednou z nich je aj Fio banka, ktorá na svojej webstránke uvádza, že poskytuje hypotéky nielen na byty a domy, ale aj na rekreačné objekty, ateliéry, bytové domy do troch jednotiek a stavebné pozemky určené na zástavbu pre bývanie.

Hypotéka na ateliér, štúdio alebo apartmán
5 (100%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať