Hypotéky pre mladých čaká od apríla zmena

Hypotéky pre mladých budú od 1. 4. 2016 dostupnejšie. Vždy na začiatku nového kvartálu sa totiž menia podmienky na získanie hypotekárneho úveru pre mladých, konkrétne príjmová hranica.

Štátom dotovaná hypotéka

Hypotéka pre mladých je štátom dotovaný hypotekárny úver určený pre osoby od 18 do 35 rokov. Mladí ľudia môžu získať úrok nižší až o 3 % v porovnaní so štandardnými úrokovými sadzami pri klasických hypotékach. Štát podporuje hypotéky pre mladých príspevkom vo výške 2 % ročne a hypotekárna banka príspevkom vo výške 1 % ročne. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky. Počas tohto obdobia má poberateľ hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom možnosť odkladu splátky istiny hypotekárneho úveru ako aj možnosť mimoriadnej splátky hypotekárneho úveru bez poplatku. Hypotéka sa poskytuje do výšky 50 000 €, najviac však do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. 30 % hodnoty nehnuteľnosti musia mladí ľudia financovať z vlastných zdrojov. V prípade, že žiadateľ potrebuje vyššiu sumu, všetko nad 50 000 € sa úročí štandardným úrokom pre klasické hypotéky.

Nová maximálna výška príjmu

Medzi podmienky získania hypotéky pre mladých patrí maximálna výška príjmu, ktorá je od začiatku apríla vo výške 1242,80 € pre žiadateľa jednotlivca a vo výške 2485,60 € pre žiadateľov manželov alebo partnerov. Nová hranica príjmu je platná do 30. júna 2016. Príjmy dvoch žiadateľov sa posudzujú vždy spoločne. Nezáleží na výške príjmu jedného zo žiadateľov, dôležité je, aby po zrátaní dvoch príjmov neprekročili stanovenú hranicu. Pri posudzovaní výšky príjmu sa berie do úvahy priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok, nie aktuálna výška platu.

Ako sa vypočítava výška príjmovej hranice?

Príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých sa mení každý štvrťrok. Základom pre jej vypočítanie je priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotéku. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je 1,3 násobkom priemernej mzdy podľa štatistického úradu SR.

V ktorom kvartáli sa oplatí žiadať o hypotéku?

Ak sa len tak-tak zmestíte do maximálnej príjmovej hranice alebo ju mierne prekračujete, najvyššie šance na získanie hypotéky pre mladých máte vždy v druhom kvartáli. Je to z toho dôvodu, že druhý kvartál sa odvíja od priemerného mesačného platu v poslednom štvrťroku predchádzajúceho roka. Práve vtedy sú mnohé platy navýšené o koncoročné odmeny, bonusy a trináste platy, tým pádom je príjmová hranica v druhom kvartáli najvyššia a hypotéka pre mladých je dostupná pre najširší okruh ľudí.

Hypotéky pre mladých čaká od apríla zmena
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať