Hypotéky v roku 2016: Aké zmeny prinesie nová legislatíva?

Uvažujete o hypotéke? Hypotekárne banky prijali na rok 2016 odporúčania od Národnej banky Slovenska, ktoré sprísnia poskytovanie hypoték. O aké konkrétne zmeny ide?

Zmeny z roku 2015 naďalej pretrvávajú

Hypotéky bez dokladovania príjmu

Aj naďalej ostáva v platnosti, že nezamestnaní klienti a začínajúci živnostníci bez preukázateľného príjmu, ktorí hoci vedia založiť nehnuteľnosť s hodnotou minimálne o 100 % vyššou ako bola výška žiadaného úveru, hypotéku aj tak nemôžu získať. V roku 2016 bude klesať aj množstvo hypoték vo výške 90 % hodnoty nehnuteľnosti.

Obmedzovanie 100-percentných hypoték naďalej pokračuje

Od 1. júla 2015 do 31. marca 2016 znížila centrálna banka limit poskytovania 100-percentných hypoték na 20 %. Od 1. apríla 2016 už budú môcť banky poskytovať len 15 % takýchto hypoték. V praxi to znamená, že len každá 6. hypotéka bude poskytnutá v plnej výške zakladanej nehnuteľnosti.

Sprísnenie dostupnosti hypoték

Banky musia aj v roku 2016 pri overovaní príjmu žiadateľa urobiť prepočet priechodnosti úveru s 2-percentným navýšením úrokovej sadzby oproti aktuálnym podmienkam. Klient dostane hypotéku, až keď preukáže, že je schopný splácať úver s úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 %.

Nový Zákon úverov na bývanie

Koncom roka 2015 bol schválený Zákon úverov na bývanie, platnosť nadobúda od 21. marca 2016.

Splatnosť pred ukončením fixácie úrokovej sadzby

Po novom budú môcť klienti splatiť svoje hypotéky pred ukončením ich fixácie úrokovej sadzby. Poplatok je najviac vo výške 1 % zo zostávajúcej výšky úveru. Pre klientov je to výhodné najmä pri predaji nehnuteľnosti, ktorá je ešte založená hypotékou alebo ak si pred časom fixovali nevýhodné úrokové sadzby. Pre banky toto opatrenie znamená stratu výnosov, preto sa ich budú snažiť získať napr. na zvýšení niektorých poplatkov.

Odstúpenie od zmluvy

Novinkou je tiež možnosť odstúpenia od úverovej zmluvy zo strany klienta do 14 dní od jej podpisu.

Sprostredkovateľ je povinný informovať klienta o výške odmeny

Sprostredkovatelia hypotekárneho úveru (rôzne finančné spoločnosti, finanční agenti) by mali po novom informovať klienta o výške odmeny.

Ďalšie zmeny

Rok 2016 prinesie aj zjednotenie legislatívneho rámca pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Žiadny úver zabezpečený nehnuteľnosťou sa už nebude riadiť zákonom o spotrebiteľských úveroch. Banky budú povinné klienta vopred informovať o postupe poskytovania a riadenia dlhu a musia doplniť informácie o sprostredkovateľovi.

Hypotéky v roku 2016: Aké zmeny prinesie nová legislatíva?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať