NBS prišlo v minulom roku o 40 % viac sťažností

Národná banka Slovenska (NBS) vydala správu o činnosti Útvaru dohľadu na  finančným trhom NBS za rok 2016. V minulom roku nastal výrazný nárast sťažností od finančných spotrebiteľov a ďalších klientov. Útvar dohľadu nad finančným trhom prijal až 2 376 podaní, čo je o 40 % viac ako v roku 2015.

Sťažnosti na spotrebiteľské úvery

Kým v predchádzajúcich rokoch dominovali sťažnosti na povinné zmluvné poistenie, v roku 2016 obsadili prvú priečku spotrebiteľské úvery. V roku 2015 evidovala NBS 209 podaní na spotrebiteľské úvery, v roku 2016 ich už bolo 430. Podľa NBS je dôvodom nárastu prebratie dohľadu nad nebankovými spoločnosťami. Nebankovky však neboli jediné, s kým boli spotrebitelia nespokojní. Sťažnosti sa týkali aj spotrebiteľských úverov poskytnutých bankami a poplatkov pri hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie. Zvýšený počet podaní sa týkal aj platobných operácií vykonávaných prostredníctvom platobných kariet a internetového bankovníctva.

Sťažnosti týkajúce sa poistenia

Ani s poisťovacím sektorom neboli spotrebitelia spokojní. Najviac dominovalo povinné zmluvné poistenie, ktoré sa týkalo až 11 % sťažností. Rovnaký podiel dosiahlo aj životné poistenie. Podľa NBS sa potvrdilo, že životné poistenie spotrebitelia nevnímajú ako dlhodobý produkt a zamieňajú si ho so sporením. Chyby sa však našli aj pri uzatváraní zmlúv.

Sťažnosti na finančné sprostredkovanie

Podľa centrálnej banky sa počas rokov 2010 až 2016 počet podaní týkajúcich sa finančného sprostredkovania nezmenil. Podania sa týkajú najmä spôsobu, rozsahu a kvality poskytovania informácií od finančného sprostredkovateľa pred poskytnutím finančnej služby.

NBS prišlo v minulom roku o 40 % viac sťažností
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať