NBS sa chystá obmedziť množstvo hypoték

Za posledné mesiace banky zaznamenali obrovský nárast poskytnutých hypotekárnych úverov. Zadlžujeme sa najrýchlejšie spomedzi štátov Európskej únie. Na jedného človeka pripadá dlh 6 000 €. Národnej banke Slovenska sa to nepáči a plánuje zakročiť.

Od januára bude získanie hypotéky ťažšie

Od januára budúceho roka plánuje NBS sprísniť pravidlá poskytovania hypotekárnych úverov. Chce dosiahnuť, aby hypotéku mohli získať len tí žiadatelia, ktorí majú dostatok vlastných úspor a úver budú schopní splácať aj v krízových situáciách.

NBS výrazne sprísňuje hypotéky už niekoľko rokov. V roku 2014 odporučila bankám, aby neposkytovali hypotekárne úvery v hodnote viac ako 100 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Hypotéky v pomere od 90 % do 100 % ceny nehnuteľnosti odporúčala poskytovať len v obmedzených množstvách. Do 30. júna 2015 mali banky poskytnúť najviac 25 % takýchto hypoték, od 1. júla 2015 sa hranica znížila na maximálne 20 %. Od 1. apríla 2016 odporúčaný objem hypoték opäť klesol na 15 % a od 1. januára 2017 budú môcť banky poskytnúť len 10 % takýchto hypotekárnych úverov.

Čo NBS najviac vadí

NBS v prvom rade chce, aby banky dodržiavali limity. Bankám sa to však v praxi nie vždy darí. Podľa štatistík totiž využívajú hraničné hodnoty a hypotéky poskytujú presne na 90 % LVT (pomer hodnoty zabezpečenia a výšky hypotéky), pretože tieto hypotéky banky nelimitujú. V prvom štvrťroku 2016 banky poskytli 22 % takýchto hypoték a v súčasnosti je už každý druhý poskytnutý hypotekárny úver na hranici viac ako 80 % ceny zakladanej nehnuteľnosti. Je pravdepodobné, že NBS preto obmedzí množstvo nielen 90- až 100-percentných hypoték, ale aj množstvo 80- až 90-percentných. V praxi to znamená, že jednu pätinu ceny nehnuteľnosti si klienti budú musieť zafinancovať z vlastného vrecka.

Ďalšie obmedzenia

K ďalším opatreniam, ktoré chce NBS zaviesť, bude patriť prísnejšie posudzovanie bonity klienta a jeho príjmov. Pri žiadosti o úver bude musieť preukázať, že úver dokáže splácať, aj keby sa úrokové sadzby zvýšili. NBS chce okrem toho sprísniť aj maximálnu povolenú splatnosť úveru a spôsob jeho splácania.

Hrozí realitná bublina?

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v súčasnosti dosahujú historické minimá. Žiadatelia môžu získať aj úrok 1,19 % pri trojročnej fixácii. Lacné úvery sa však už stihli premietnuť aj do cien nehnuteľností. Oproti minulému roku ceny domov a bytov stúpli o 4,8 %. Riziko hypoték s príliš vysokým LTV spočíva v tom, že ak by sa na trhu prudko prepadli ceny bytov alebo úroky by sa razantne zvýšili, množstvo klientov by sa dostalo do problémov so splácaním. To môže vyústiť do problémov celej ekonomiky.

Analytici majú iný názor

Podľa finančných analytikov sú kroky NBS zbytočné. Banky totiž kvôli prísnejšej legislatíve, ale aj vlastným záujmom znížiť riziko dôkladne preverujú bonitu klientov a nepreplácajú im celú nehnuteľnosť.

NBS sa chystá obmedziť množstvo hypoték
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať