Nebanková spoločnosť Cetelem sa stala bankou

Nebanková spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a. s. sa 1.7.2016 cezhranične zlúčila s francúzskou bankou BNP PARIBAS PERSONAL, ktorá na Slovensku podniká ako BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. Dátumom zlúčenia prešlo celé imanie spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a. s., ktorá sa ruší bez likvidácie, na spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. V komunikácii s klienti sa však bude naďalej využívať obchodná značka Cetelem.

Čo znamená zlúčenie pre klientov spoločnosti Cetelem?

Zlúčenie spoločností nebude mať žiadny vplyv na doterajšie zmluvné vzťahy s klientmi. Všetky záväzky zanikajúcej spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a. s. automaticky prechádzajú na spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. Dokumenty zostávajú platné aj po dátume cezhraničného zlúčenia a nebude potrebné ich opätovne podpisovať. Nezmenia sa ani spôsob a podmienky splácania úverov.

Kontaktné a platobné údaje zostávajú zachované, mení sa len príjemca inkasa, ktorým bude BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky. Bol jej pridelený identifikátor príjemcu inkasa v registri CID SR, a to CID:SK72ZZZ70000000426. Všetky mandáty na inkaso prebehnú automaticky, zo strany klientov netreba robiť žiadne zmeny.

Zmenila sa aj adresa sídla spoločnosti na Karadžičova 2, 821 08 Bratislava. Všetkým klientom bude zaslaná dokumentácia, ktorá ich bude informovať o zmenách. V prípade otázok môžu klienti kontaktovať spoločnosť Cetelem na telefónnom čísle 0850 111 212 v pracovných dňoch od 8 do 18 hodiny alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.cetelem.sk/kontakty.

Rozšíri sa ponuka služieb?

Spoločnosť Cetelem v budúcnosti plánuje rozšíriť ponuku poskytovaných produktov a služieb. V súčasnosti sa zameriava najmä poskytovanie spotrebiteľských úverov: osobné pôžičky, kreditné karty, nákupy na splátky a poistenie. Od roku 2000, kedy spoločnosť Cetelem vstúpila na slovenský trh, uzatvorila už 1,7 mil. poskytnutých úverov. V oblasti služieb si zakladá hlavne na inováciách v oblasti spotrebiteľského financovania. Spoločnosť Cetelem ako prvá umožnila klientom získať pôžičku cez internet.

Nebanková spoločnosť Cetelem sa stala bankou
3.5 (70%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať