Nebankovka Pohotovosť vymáha dlhy nezákonným spôsobom

Nebanková spoločnosť Pohotovosť prestala koncom minulého roka poskytovať pôžičky kvôli zmene legislatívy, ktorá zaviedla prísnejšie pravidlá poskytovania pôžičiek. Dlhy však vymáha naďalej, a to veľmi agresívnym spôsobom.

Upomienky pre blízke osoby dlžníkov

Spoločnosť Pohotovosť ukončila poskytovanie pôžičiek v decembri 2016. Momentálne sa nachádza v režime čakania na splatenie poskytnutých pôžičiek. Výzvy na zaplatenie dlhov posiela aj osobám, ktorých údaje sa nenachádzajú v uzatvorených zmluvách. Ide o rodinných príslušníkov alebo blízke osoby dlžníkov, ktorí spoločnosti poskytli kontaktné údaje, ale žiadne peniaze jej nedlžia. Údaje kontaktných osôb nie sú v zmluvách uvedené, a preto je otázne, aké práva a úlohy im prislúchajú.

Agresívna obchodná praktika

Upomienky vyzývajú kontaktné osoby, aby v súčinnosti s dlžníkom splatili pôžičku do 14 kalendárnych dní, inak bude spoločnosť od dlžníka vymáhať peniaze právnou cestou. Keby k splateniu dlhu nedošlo, na kontaktné osoby nebude mať tato situácia žiaden vplyv. Spoločnosť Pohotovosť voči nim nemôže viesť žiadne konanie. Podľa Spotrebiteľského centra spoločnosť nemá právo ani na rozposielanie takýchto upomienok, pretože jej chýba súhlas so spracovaním údajov od kontaktných osôb, ako to prikazuje zákon o ochrane osobných údajov.

Ako postupovať?

Ak ste dostali takúto výzvu ako kontaktná osoba, informujte Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podnet musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Nezabudnite uviesť, že ste nebankovej spoločnosti nikdy neposkytli osobné údaje ako kontaktná osoba a nesúhlasili ste s ich spracovávaním. Pridajte aj kópiu upomienky.

Dlžníci, využite bezplatnú pomoc

Ak ste dlžníkom, preverte si výšku sumy, ktorá je vymáhaná. Existujú prípady, kedy spoločnosť Pohotovosť vyberala splátky aj zo splatených úverov, navyšovala sumy splátok či istín. V mnohých prípadoch súd rozhodol, že zmluvy sú bezúročné a bezpoplatkové, takže dlžník bol povinný vrátiť len toľko, koľko si požičal. Ak sa so spoločnosťou dohadujete na splátkovom kalendári, nepodpisujte ho hneď, ale vyžiadajte si ho a nechajte ho posúdiť odborníkovi alebo Spotrebiteľskému centru, ktoré ponúka bezplatné zastupovanie v spore. Môžete oň požiadať online cez elektronickú podateľňu.

Nebankovka Pohotovosť vymáha dlhy nezákonným spôsobom
5 (100%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať