Nemôžem splácať pôžičku – čo teraz?

Neschopnosť splácať pôžičku je veľmi nepríjemnou situáciou, ktorej by sa všetci radi vyhli. Ako predísť tomuto problému a ako ho riešiť? Ako banky postupujú v prípade neschopnosti splácať?

Ako predísť neschopnosti splácať pôžičku

1. Požičiavajte si len od overených spoločností a za jasných podmienok

Ak ste sa rozhodli pre pôžičku, vyberte si overeného poskytovateľa, ktorý na trhu pôsobí dlhodobo. Transparentná zmluva s jasnými podmienkami by mala byť samozrejmosťou. Nezabudnite sa informovať aj o prípadnej neschopnosti splácať a možnostiach riešenia tohto problému.

2. Výšku splátky si stanovte podľa vašich reálnych možností

Výška splátok musí byť taká, aby ste ju každý mesiac zvládali splácať. Nie je dobré, ak si vezmete vysokú pôžičku a nastavíte si najkratšiu lehotu splatnosti. V tomto prípade sú splátky príliš vysoké a váš dobrý úmysel splatiť pôžičku čo najskôr sa obráti proti vám. Výška mesačnej splátky by určite nemala presiahnuť 35 % čistého mesačného príjmu.

3. Majte k dispozícii rezervu

Snažte sa pravidelne odkladať z príjmu a našetrite si rezervu, ktorá v krízovej situácii pokryje tri mesiace platobnej neschopnosti.

4. Poistite sa pre neschopnosť splácať pôžičku

Poistenie k pôžičke ponúkajú všetci overení poskytovatelia pôžičiek. Ak by pre vás bolo poistenie k pôžičke nevýhodné, poistite sa v poisťovni. Životné poistenie v poisťovni navyše pokrýva aj iné nepriaznivé životné situácie.

Splátkam sa nevyhnete

Splácaniu pôžičky sa nikdy nevyhnite. Mnoho klientov robí chybu, že v prípade neschopnosti splácať sa začnú vyhýbať komunikácii s bankou. Ide o veľkú chybu, kedy z pohľadu banky získate reputáciu nezodpovedného dlžníka a navyše bude váš dlh ešte narastať. Ak viete, že nebudete môcť uhradiť splátku pôžičky, prvé, čo by ste mali urobiť, je kontaktovať poskytovateľa pôžičky. Bankám a nebankovým spoločnostiam ide v prvom rade o to, aby ste pôžičku splatili, menej dôležité je, koľko to bude trvať. Aké riešenia vám banka môže ponúknuť?

1. Dočasné zníženie splátky a predĺženie splatnosti

Znížením mesačnej splátky sa predĺži doba splatnosti, ktorá nesmie prekročiť maximálnu lehotu a nemala by klesnúť pod 30 % pôvodnej splátky. Ide však len o dočasné riešenie, spravidla na pol roka, inak bude klient úver zbytočne preplácať.

2. Odklad splátok

Klient si môže odložiť splátky istiny, vtedy platí len úroky, alebo si splátky odloží v celej výške na 3 až 6 mesiacov. Odklad splátok sa využíva najmä pri strate príjmu alebo jeho znížení, práceneschopnosti alebo invalidite a pri vážnych dôvodoch ako smrť, nástup do výkonu trestu, rozvod. Uvedené životné situácie treba zdokladovať.

3. Konsolidácia

Spojenie viacerých úverov do jedného je vhodné pre klientov, ktorí majú viacero dlhov napr. kreditka, povolené prečerpanie a spotrebný úver. Všetky typy úverov sa spoja do jedného, čím klient ušetrí na poplatkoch a má šancu získať nižší úrok a nižšiu mesačnú splátku.

Čo sa stane, ak pôžičku nesplácate?

Banka postupuje dvojako, podľa toho či ide o zabezpečený alebo nezabezpečený úver.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Ak klient prestane splácať pôžičku, banka sa ho bude snažiť prvé tri mesiace kontaktovať mailom, SMS, telefonicky a upomienkami zasielanými poštou. Prvá upomienka je odoslaná po prvých desiatich dňoch omeškania. Celkovo klient dostane tri upomienky, každú v jednom mesiaci. Po štyroch mesiacoch banka odošle výzvu na predčasnú splatnosť celého úveru. Ide o posledný pokus banky, v ktorom banka klienta upozorní na riziko dražby nehnuteľnosti. Ak klient nereaguje ani na výzvu, medzi šiestym a deviatym mesiacom od prvej neuhradenej splátky banka podáva návrh na vykonanie dražby nehnuteľnosti dražobnej spoločnosti. Tá pošle klientovi výzvu na splatenie, čo je posledná možnosť, ako sa dražbe vyhnúť. Tridsať dní od dátumu stanovenia dražby nasleduje samotná dražba.

Nezabezpečený úver

V prípade neuhradenia splátok sa banka snaží klienta kontaktovať a ponúknuť mu nový splátkový kalendár. Ak klient nekomunikuje, banka využije služby externých mandátnych spoločností, ktoré sa snažia klienta kontaktovať. Ak ani to nezaberie, nasleduje podanie žaloby na súd, po ktorom nasleduje exekúcia.

Nemôžem splácať pôžičku – čo teraz?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať