Nový zákon o úveroch na bývanie priniesol zásadné zmeny

Súčasná situácia je stále priaznivá pre všetkých, ktorí žiadajú o hypotéku. Priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na 1,95 % p. a., čím sa pokorila doteraz stabilná dvojpercentná hranica. Oplatí sa aj refinancovať starú hypotéku s nevýhodným úrokom. K tejto situácii prispel aj nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý vstúpil do platnosti 21. marca 2016.

Zásadné zmeny na trhu hypoték

Nový zákon o úveroch na bývanie priniesol množstvo zmien, medzi ktoré patria:

Znižovanie LTV

Pomer hypoték s vysokým LTV (pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti) od 90 do 100 % je striktne obmedzený a má sa aj naďalej znižovať až na 10 % z celkového objemu poskytnutých hypoték. V praxi to znamená, že ak chce klient hypotéku, musí mať vlastné finančné prostriedky minimálne vo výške 20 % z hodnoty financovanej nehnuteľnosti. Hoci sa to môže na prvý pohľad javiť ako negatívum pri žiadostiach o úver, počas splácania sa to odrazí v nižšej úrokovej sadzbe a lepších podmienkach napr. pri predčasnom splatení hypotéky.

Prísnejšie testovanie schopnosti splácať hypotéku

Po novom sú banky povinné testovať schopnosť žiadateľov splácať úver aj vtedy, keď sa úroková sadzba zdvihne o dva percentuálne body. Banka musí overovať všetky výdavky klienta a aj opätovne, ak sa rozhodne po čase úver navýšiť. Banky po novom nesmú posudzovať schopnosť splácať na základe zabezpečenia úveru, na základe predpokladaného nárastu príjmov žiadateľa v budúcnosti a na základe uzatvorenia poistenia v prípade neschopnosti splácať úver.

Jasné oddelenie spotrebných úverov od úverov zabezpečených nehnuteľnosťou

Akýkoľvek úver, pri ktorom klient ručí nehnuteľnosťou bez ohľadu na jeho typ či platnosť, už nebude spadať pod Zákon o spotrebiteľských úveroch, ale bude sa riadiť Zákonom o úveroch na bývanie.

Povinné reprezentatívne príklady v reklamách

Akákoľvek reklama, ktorá obsahuje číselný údaj (napr. úrokovú sadzbu), musí obsahovať aj reprezentatívny príklad. Platí to pre hypotéky aj spotrebné úvery.

Zavedenie formuláru ESIS

Zavedenie štandardizovaného formuláru ESIS má za úlohu poskytnúť klientom všetky dôležité informácie o úvere. Nevyplnený formulár má rozsah až sedem strán.

Povinnosť informovania klienta o peňažnej odmene finančného agenta

Informácia o provízii vyplatenej finančnému agentovi sa poskytovala len na vyžiadanie klienta. Po novom musí byť každý klient informovaný o spôsobe odmeňovania finančného sprostredkovateľa a ak ide o finančnú odmenu, tak aj o presnej výške tejto odmeny.

Predčasné splatenie úveru

Na základe novely zákona bude môcť klient hypotéku kedykoľvek predčasne splatiť a to buď čiastočne alebo úplne. Banka musí žiadosti o predčasné splatenie vyhovieť a môže požadovať úhradu nákladov len do takej výšky, ktorá jej vznikla v súvislosti s predčasným splatením. Výška poplatku za predčasné splatenie môže byť len vo výške max. 1 % z predčasne splatenej sumy.

Spôsob výpočtu RPMN

Zmenil sa aj spôsob výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov. Musia sa do nej započítať aj náklady na zriadenie a vedenie účtu v prípade, ak to patrí k podmienkam poskytnutia hypotekárneho úveru.

Odstúpenie od úverovej zmluvy

Klient môže odstúpiť od zmluvy o hypotekárnom úvere do dvoch týždňov.

Nahlasovanie údajov do registrov

Banka je povinná nahlasovať údaje o čerpaní úveru do minimálne jedného elektronického úverového registra.

Nový zákon o úveroch na bývanie priniesol zásadné zmeny
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať