Od apríla sa posúva hranica príjmu na hypotéky pre mladých

V súčasnosti, od začiatku januára až po koniec marca tohto roku, je hranica príjmu na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých presne 1 155,70 €. Od apríla sa bude zvyšovať.

Príjmová hranica sa zvýši o 131 €

Hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých na prvý štvrťrok sa vypočítala ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy za 3. štvrťrok 2016, a to 1 155,70 €. V prípade dvoch žiadateľov (partnerov alebo manželov) je to 2,6 násobok, čiže 2 311,40 €.

Od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 sa príjmová hranica zvyšuje na 1 287 € pre jednotlivca a 2 574 € pre dvoch žiadateľov na základe 1,3, resp. 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy za 4. štvrťrok 2016. Príjmová hranica sa teda od apríla zvyšuje o 131 €.

Podmienky získania hypotéky pre mladých

Hypotéka pre mladých má zvýhodnený úrok, pretože ju dotuje štát (2 %) a aj banka (1 %). Je určená pre ľudí, ktorí v čase podania žiadosti ešte nedosiahli 35 rokov. Príspevok získa klient maximálne na dobu prvých 5 rokov splácania úveru, pričom jeho výška sa stanovuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte. V súčasnosti maximálna výška dosahuje 50 000 €. Platí, že táto suma nesmie prekročiť 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. V prípade, že klient žiada o úver, ktorý z časti prekročí tieto podmienky, táto časť úveru je úročená štandardnou úrokovou sadzbou bez bonifikácie.

Ďalšou podmienkou získania zvýhodnenej hypotéky pre mladých je priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý nesmie prekročiť stanovený strop. Ten sa určuje ako 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR za štvrťrok, ktorý predchádza dvom štvrťrokom, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Od apríla sa posúva hranica príjmu na hypotéky pre mladých
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať