Odklad splátok a jeho následky

Vaša finančná situácia sa zhoršila a nemôžete si dovoliť splátky úveru? Ak rozmýšľate o ich odklade, myslite aj na následky.

Riešenie problémov so splácaním

Ak nemôžete zaplatiť mesačnú splátku, mali by ste postupovať podľa nasledovných krokov:

1. Informujte banku vopred

Banke dajte vopred vedieť, že mesačná splátka nepríde, aby s Vami začala túto situáciu riešiť. Tento krok Vás môže ochrániť pred poplatkom za upomienky a pred úrokmi z omeškania.

2. Poraďte sa s nezávislým odborníkom

O možnostiach riešenia Vašej situácie sa poraďte nielen s pracovníkom banky, ale vyhľadajte aj nezávislého odborníka, ktorý sa na celý problém pozrie nezaujato. Poradí Vám, ako znížiť mesačnú splátku alebo úrok a či je výhodnejší odklad splátok alebo predĺžená doba splatnosti úveru.

3. Odklad splátok istiny

S bankou sa môžete dohodnúť len na odklade splátok istiny. Vtedy banka vyžaduje iba splácanie úroku. Ak však úver splácate krátko, isté je, že sa odkladom splátok istiny celý úver predraží.

4. Odklad splátok istiny pri hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých

Najneskôr do troch mesiacov od narodenia dieťaťa máte podľa zákona možnosť požiadať banku o odklad splátok istiny najdlhšie na dva roky. Splácať budete iba úroky, pričom hypotéka sa značne predraží.

5. Úplný odklad splátok

Úplný odklad splátok môžete využiť na obdobie 6, výnimočne 12 mesiacov. V tomto prípade sa úver predĺži o dobu, ktorú ste nesplácali, alebo dlžné splátky splatíte upraveným splátkovým kalendárom. Treba mať na pamäti, že úroky nabiehajú aj počas obdobia odkladu, čo celý úver predraží.

Následky odkladu splátok

Najväčším negatívom odkladu splátok je záznam do bankového registra, ktorým sa znižuje Vaša bonita. Nepohoršíte si len vo Vašej súčasnej banke, ale aj u konkurencie. Svoj úver nebudete môcť refinancovať alebo si vziať ďalší s výhodnou úrokovou sadzbou minimálne najbližších 9 mesiacov. Nad odkladom splátok dobre pouvažujte. Mal by byť posledným riešením Vašej situácie.

Preventívne opatrenia

Aby ste sa vyhli situácii, kedy zvažujete odklad splátok, mali by ste mať prehľad vo financiách a vytvárať si rezervu. Spravte si sumár Vašich výdavkov a prehodnoťte, za čo je naozaj zbytočné platiť. Výdavky nesmú byť vyššie ako príjmy. Vytvárajte si priebežne rezervu, ktorá by v prípade potreby mala pokryť nevyhnutné výdavky na 3 až 6 mesiacov. Uzatvorte poistenie pre prípad udalostí, kedy Vám nebude stačiť rezerva, napr. vážna choroba, úraz s trvalými následkami, smrť živiteľa rodiny a pod. Ak sa Vaša situácia zhoršila, znížte svoj životný štandard.

Odklad splátok a jeho následky
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať