Odmeny pre finančných sprostredkovateľov sa možno zásadne znížia

Nové opatrenia ministerstva financií majú zvýšiť kvalitu finančných sprostredkovateľov, cez ktorých si ľudia kupujú poistky alebo žiadajú o úvery. Podľa šéfa Fincetra Romana Gálika budú opatrenia likvidačné pre väčšinu z takmer 30 tisíc finančných sprostredkovateľov.

Strop pre provízie

Ministerstvo financií navrhuje úpravu legislatívy, ktorá by mala určiť strop pre celkové provízie za sprostredkovanie poistiek alebo úverov na 1,3 % hodnoty úveru či ročného poistného. Podľa ministerstva by sa stanovenie maximálnej výšky odmeny malo premietnuť do nižšej ceny príslušných finančných produktov.

Zároveň by sa výplata odmien mala rozložiť do siedmich rokov. Tým pádom finanční sprostredkovatelia zarobia menej a odmenu nedostanú naraz, ale každý rok jednu sedminu. Týmto opatrením chce rezort podporiť profesionálnu dlhodobú starostlivosť o klientov finančných inštitúcií a zamedziť prepoisťovaniu klientov medzi konkurenčným poisťovňami po uplynutí krátkej doby.

,,Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť väčšiu stabilitu a sleduje obmedzenie neodôvodnených presunov klientov z jednej banky do druhej, kde hlavným motívom je získanie provízie, pričom záujmy spotrebiteľa sú často druhoradé,“ vysvetlilo ministerstvo.

Opatrenia budú pre mnohých likvidačné

Nové oparenia sa dotknú jednotlivcov, ktorí klientom sprostredkovávajú produkty poisťovní alebo bánk, ale aj právnických osôb, ktoré v rámci podnikania ponúkajú alebo poskytujú úvery alebo pôžičky. Podľa rezortu financií zredukujú počty tzv. jednorazových finančných agentov, ktorí uzavrú len niekoľko zmlúv vo svojom najbližšom okolí a potom činnosť ukončia.

Generálny riaditeľ Fincentra Roman Gálik tvrdí, že návrh bude likvidačný pre väčšinu z 29 tisíc fyzických a päť stoviek právnických osôb. Navrhované zmeny považuje za lobing zo strany veľkých bánk, ktoré potrebujú znížiť výdavky na provízie a znížiť tlak na refinancovanie. Z práce sprostredkovateľov profitujú práve menšie a stredné banky, ktoré sú na províziách ochotné zaplatiť viac. Novou legislatívou by sa spomalil rast menších a stredných bánk. Viaceré sprostredkovateľské firmy prechádzajú na priebežne platené provízie, nový zákon by ich ustanovil ako jediné možné. To však nemusí vyhovovať všetkým typom produktov.

Platnosť od budúceho roka

Zmeny by mali byť platné pri produktoch uzatvorených od budúceho roka. Netýkali by sa finančných produktov uzatváraných do jedného roka, napr. cestovné poistenie alebo krátkodobý spotrebný úver. Zavedenie nových opatrení nie je samozrejmé. Podľa rezortu financií bude predmetom odborných diskusií so zástupcami dotknutých sektorov.

Odmeny pre finančných sprostredkovateľov sa možno zásadne znížia
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať