Počet exekúcií na dôchodky sa stále zvyšuje

Sociálna poisťovňa eviduje každým rokom čoraz viac exekúcií na dôchodky. Počas roku 2016 sa počet týchto exekúcií zvýšil o 1 700. Dôvodov, prečo sa toľko dôchodcov zadlžuje a a má problémy so splácaním, je hneď niekoľko.

1. Nízke dôchodky

Nie je žiadnym tajomstvom, že dôchodky slovenských dôchodcov sa pohybujú na nízkej úrovni. Dôchodok im často vystačí len na pokrytie základných životných potrieb. Ak sa zrazu vyskytne neočakávaný výdavok, nemajú zdroje na jeho zaplatenie.

2. Vysoký vek

Od určitého veku banky nie sú ochotné dôchodcom požičiavať peniaze. Preto sú nútení obracať sa na nebankové spoločnosti, ktoré im požičiavajú za vysoký úrok.

3. Pôžičky od nebankových subjektov

Reklamy nebankových subjektov sa často zameriavajú na ľahko ovplyvniteľné skupiny obyvateľstva a ľudí v núdzi. Niektoré pochybné spoločnosti ponúkajú lákavé ponuky so zavádzajúcimi informáciami. Zmluvy sú pre dôchodcov často nezrozumiteľné a pre veľkosť písma aj nečitateľné. Keďže dôchodcovia často nevedia používať počítač s internetom, nemajú možnosti tieto subjekty overiť alebo si vyhľadať skúsenosti iných ľudí.

4. Dôchodok nepodlieha exekúcii

Mnoho dôchodcov mylne verí, že dôchodky exekúciám nepodliehajú. Pravdou je, že postup voči dlžníkom je rovnaký bez rozdielu, či ide o dôchodcu alebo človeka v produktívnom veku. Exekútor nemôže stiahnuť len na životné minimum, ostatnú časť dôchodku zníži o exekučné zrážky. Sociálna poisťovňa musí rešpektovať príkaz na exekúciu a určenú zrážku z dôchodku odviesť.

Výška exekučnej zrážky

Ostatok po zrazení exekúcie sa môže líšiť. Výška splátky sa dá orientačne zistiť na stránkach exekučných úradov (napr. http://www.exekutordemesova.sk/kalkulacka). Závisí aj od toho, či sa dôchodca stará o osobu, na ktorú má vyživovaciu povinnosť. Môže ísť o manžela/manželku, či dieťa/vnúča, ktoré má zverené do starostlivosti. Na každú z vyživovaných osôb dlžníkovi ostáva 99,04 €.

Prednostné pohľadávky

Rozdiel je aj v tom, či je vymáhaná prednostná alebo neprednostná pohľadávka. Ak dôchodca nemá osobu s vyživovacou povinnosťou, vymáha sa prednostná pohľadávka. Medzi prednostné pohľadávky patria:

  • Pohľadávky výživného
  • Pohľadávky náhrady škody spôsobenej ublížením na zdraví
  • Pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi
  • Pohľadávky daní, poplatkov, ciel, pohľadávky na poistnom a pod

Exekútor môže dôchodcovi zablokovať účet v banke. V takých prípadoch treba požiadať Sociálnu poisťovňu o výplatu dôchodku cez poštu, aby dôchodca dostal aspoň životné miminum.

Počet exekúcií na dôchodky sa stále zvyšuje
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať