Poistenie pôžičky: Čo všetko o ňom treba vedieť?

Poistenie k pôžičke môže byť povinné alebo dobrovoľné, záleží od podmienok banky a konkrétneho finančného produktu. Prečo je dobré poistiť sa?

Poistenie schopnosti splácať úver poskytuje klientovi ochranu v prípade nepriaznivých a nepredvídateľných životných udalostí. Poistenie je vo väčšine prípadov dobrovoľné, odborníci ho však odporúčajú. V posledných rokoch stúpa aj záujem zo strany klientov, ktorí myslia dopredu a chcú mať pri splácaní pôžičky istotu. Poistiť by sa mal klient hlavne vtedy, ak je úverom založený jeho najhodnotnejší majetok, čo je vo väčšine prípadov nehnuteľnosť. Dobrovoľné poistenie môže byť aj jednou z podmienok, ktorá žiadateľovi zaručí napríklad výhodnejšiu úrokovú sadzu.

Poistenie sa vzťahuje na:

 • Stratu zamestnania
 • Práceneschopnosť
 • Trvalú invaliditu
 • Úmrtie

Poistenie sa nemusí vzťahovať na všetky spomenuté udalosti. Väčšina bánk ponúka klientom na výber z viacerých balíkov, ktoré obsahujú základný, rozšírený a komplexný súbor poistenia. Čím viac rizík poistenie pokrýva, tým je jeho cena vyššia. Najlacnejšie býva pokrytie rizika smrti, trvalej invalidity a práceneschopnosti. Poistenie straty zamestnania je drahšie. Súčasťou poistenia sú aj ochranné limity a čakacie lehoty, ktorými sa banky chránia proti špekulantom.

Dĺžka a cena poistenia

Dĺžka trvania poistenia je zhodná s dĺžkou splatnosti úveru. Klient zaň platí pravidelný mesačný poplatok. Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia suma pôžičky a čím dlhší čas splácania, tým drahšie poistenie. Cena poistenia hypotéky je vždy vyššia ako poistenie spotrebného úveru. Pri spotrebnom úvere zaplatíte na poistení pár eur mesačne, pri poistení hypotéky niekoľko desiatok eur mesačne.

Na cenu poistenia vplýva:

 • Výška úveru
 • Doba splácania úveru
 • Typ úveru
 • Riziká, ktoré chce klient pokryť

Podmienky a proces poistenia

Proces poistenia je jednoduchý a vybavuje sa spolu s úverom, netreba k nemu nič dokladovať. Až pri poistnej udalosti sa zisťuje, či boli splnené podmienky pri dojednaní poistnej zmluvy. O poistenie je možné požiadať priamo so žiadosťou o úver alebo aj neskôr v priebehu splácania. Vo väčšine bánk a poisťovní sa vyžaduje, aby mal klient trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Ak sa poistenie vzťahuje aj na práceneschopnosť a stratu zamestnania, ku dňu uzavretia poistnej zmluvy klient:

 • Nesmie byť práceneschopný
 • Nesmie poberať invalidný dôchodok
 • Netrpí epilepsiou
 • Nie je infikovaný vírusom HIV
 • Je povinným alebo dobrovoľným platiteľom sociálneho poistenia
 • Je zamestnaný na dobu neurčitú minimálne 6 mesiacov
 • V prípade, ak má klient ku dňu uzavretia poistenej zmluvy priznanú invaliditu, tak sa naňho nevzťahuje poistenie úplnej invalidity.

Banka vs. poisťovňa

Je výhodnejšie poistenie úveru v banke alebo samostatné rizikové poistenie v poisťovni? Samostatné rizikové poistenie je oproti bankovému úveru flexibilnejšie a komplexnejšie. Poistenie úverov je v poisťovni súčasťou komplexného zabezpečenia rodinných príjmov a rieši všetky problémy spojené s nepriaznivými životnými situáciami. Keďže v poisťovni ide o základný produkt, ale v banke len o doplnkový, je jasné, že poistenie v poisťovni sa dá lepšie prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta a jeho rodiny. Na druhej strany poistenie úveru často znamená pre klientov zľavu na úroku. Najlepšie je vždy zvážiť všetky ponuky a prepočítať, čo sa klientovi oplatí najviac. Odporúča sa tiež pomoc finančného poradcu, ktorý má prehľad na bankovom aj poistnom trhu.

Poistenie pôžičky: Čo všetko o ňom treba vedieť?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať