Požičiavanie ľudia ľuďom: Aké sú výhody a riziká komunitných úverov?

Po vzore západných krajín sa už aj na Slovensku vyskytujú komunitné úvery, tzv. peer to peer pôžičky (pôžičky rovný rovnému). Cez kolektívne požičiavanie sa tak ľuďom núka nový alternatívny spôsob, ako si požičať peniaze. Aké má výhody a riziká?

Požičiavanie si navzájom

Princípom peer to peer pôžičiek je, že investori z radov bežného obyvateľstva požičiavajú ľuďom, ktorí peniaze potrebujú. Jeden investor požičiava naraz viacerým dlžníkom, čím sa z jeho pohľadu znižuje riziko, že mu požičané peniaze nebudú splatené. Kolektívne požičiavanie ,,ľudia ľuďom“ prebieha cez špecializovanú sprostredkovateľskú firmu, ku ktorým na Slovensku patrí napríklad Žltý melón alebo Zinc Euro.

Ako to funguje?

Peer to peer pôžičky sa rozvinili vďaka rozvoju sociálnych sietí, internetu a mobilných aplikácií. Preto nie je prekvapivé, že celý proces poskytnutia pôžičiek prebieha online. Dlžník a investor/veriteľ zastúpený sprostredkovateľskou firmou uzavrú zmluvu o pôžičke na základe Občianskeho zákonníka. Každý žiadateľ o pôžičku musí spĺňať isté kritériá, z ktorých najdôležitejšie je, aby mal pravidelný príjem. Takisto nesmie byť zadlžený. Pôžička je poskytnutá za spravidla nižší úrok ako v banke, pričom veriteľ požičiava naraz niekoľkým dlžníkom. Objemy poskytnutých pôžičiek nie sú veľké. Začínajúci veritelia majú dokonca obmedzenú výšku finančných prostriedkov, ktoré môžu poskytnúť. Zisk so splatených pôžičiek ostáva investorovi, pričom firma si necháva menší poplatok za sprostredkovanie. Zvyčajne ide o 2 – 3 %.

Oplatí sa to?

Úrokové sadzby pri peer to peer pôžičkách dokážu konkurovať aj najvýhodnejším bankovým ponukám na trhu. Do hry tu však vstupujú vstupné poplatky, ktoré banky nevyžadujú. V prípade Žltého melóna je vstupný poplatok od 2,9 % až do 6 % v závislosti od ratingu klienta. Za predčasné splatenie dlžníci zaplatia od 3 % do 5 %, pričom v bankách je predčasné splatenie bez poplatku.

Výhody pre investorov a dlžníkov

Pre investora sú peer to peer pôžičky možnosťou, ako zhodnotiť vlastné finančné prostriedky cez prehľadný systém internetového investovania. Ďalšou výhodou je nízka administratívna náročnosť. Z pohľadu dlžníka je výhodou nižšia úroková sadzba a získanie pôžičky bez overovania úverových registrov. Pôžička môže byť poskytnutá bez účelu a podľa individuálnych potrieb žiadateľa.

Aké vysoké je riziko?

Podľa finančných analytikov peer to peer pôžičky nepredstavujú zásadné hrozby, keďže princíp požičiavania je veľmi podobný bankovému. Problémy môžu nastať, ak dlžník nebude schopný dlh splácať. Na začiatku sa sprostredkovateľská firma snaží s dlžníkom komunikovať a dáva mu tri až štyri mesiace na to, aby napravil splácanie. Snaží sa zistiť dôvody nesplácania a hľadá možné riešenia. Poslednou možnosťou je postúpenie pôžičky na právne vymáhanie. Riziko nesplatenia tu teda stále je. Aj NBS upozorňuje, že účasť na takomto spôsobe požičiavania je konaním na vlastnú zodpovednosť, a preto by mal veriteľ dôkladne zvážiť riziká. Investície v komunitných úveroch nie sú na rozdiel od bánk chránené štátom, a to Fondom na ochranu vkladov. Niektoré peer to peer spoločnosti však vytvárajú garančné fondy a v prípade potreby vedia vyplatiť investorovi neuhradený zostatok istiny.

Záujem o peer to peer pôžičky narastá

Záujem o komunitné úvery sa na Slovensku stále zvyšuje. Spoločnosť Žltý melón, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2012, za posledné obdobie hlási až stopercentný nárast objemu poskytnutých úverov. Spoločnosť Zinc Euro pôsobí na Slovensku len niečo vyše roka, ale podľa jej tvrdení zaznamenala až šesťnásobný nárast počtu schválených dlžníkov oproti prvým mesiacom fungovania.

Národná banka Slovenska sa chystá nový druh pôžičiek regulovať

Komunitné úvery zo začiatku nepodbiehali žiadnej forme regulácie, po novom sa však NBS chystá podniknúť kroky, ktoré by eliminovali možné riziká vyplývajúce pre spotrebiteľov. Ako presne však regulácie budú vyzerať ešte nie je známe.

Ohodnoďte recenziu

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať