Prevody peňazí už len v IBAN formáte

Od 1.2.2016 začína povinne platiť medzinárodný formát účtov IBAN, bez ktorého prevod peňazí nebude možný. Ide o súčasť plánu európskej iniciatívy jednotného platobného styku v rámci EÚ a ostatných štátov Európy. Čo tieto zmeny znamenajú pre bežného klienta?

Čo je IBAN

Až doposiaľ sa bankové účty pre účely domácich platieb identifikovali desaťznakovým číslom BBAN (Basic Bank Account Number). Zavedenie systému jednotných európskych platieb však požaduje používanie nového medzinárodného formátu IBAN (International Bank Account Number). Dĺžka IBAN je závislá na krajine a dĺžke doterajších označení účtov v jednotlivých krajinách. Na Slovensku IBAN obsahuje 24 znakov. Prvé dva znaky sú kódom krajiny, na Slovenku je to SK. Ďalšie dve číslice sa vypočítavajú zo zvyšku čísla IBAN a vďaka nim je možné overiť, či pri prepise čísla nedošlo ku chybe. Nasleduje štvorciferný kód banky, 6 číslic predčíslia účtu a zvyšných 10 číslic tvorí číslo doterajšieho účtu.

Zmeny v Internet bankingu a aplikáciách

Interne banky prešli na IBAN a SEPA platby od februára 2014. Zmeny, ktoré sa uskutočnia v tomto roku, sa týkajú bankových klientov, ktorí doteraz zadávali čísla účtov v platbách vo formáte BBAN. Od februára tohto roku budú všetky banky na Slovensku akceptovať len príkazy, ktoré identifikujú účty cez IBAN. Banky sa rozhodli o zmenách informovať klientov rôznymi spôsobmi na výpisoch z účtu, cez Internet Banking, na sociálnych sieťach, na weboch v IBAN kalkulačkách a v mobilných aplikáciách.

Zmeny v platbách a trvalých príkazoch

Podstatné je zapamätať si, že pri vykonávaní platby zadávate namiesto bežného formátu BBAN nový formát IBAN. Niektoré banky, ako napr. Tatra banka, umožní zadať číslo účtu vo formáte BBAN, pričom Internet Banking ho automaticky prepočíta na IBAN. Klient potom už len potvrdí platbu. Slovenská sporiteľňa zas bude IBAN kvôli prehľadnosti rozdeľovať na štvorice čísel, pričom zvýrazní číslo účtu. Banky sa v snahe o zjednodušenie obrátili aj na moderné technológie, najmä mobilné aplikácie. Slovenská sporiteľňa, ČSOB, mBank a VÚB sa spoliehajú na IBAN skener, skenovanie QR a čiarových kódov z faktúr. Žiadna zo slovenských bánk nevyžaduje, aby klienti upravovali trvalé príkazy. Každá banka už tieto úpravy uskutočnila alebo uskutoční sama.

Zmeny vo výpisoch a notifikáciách

Na výpisoch, elektronických zoznamoch platieb a notifikáciách o zrealizovaných platbách (emaily a SMS) si bude treba zvyknúť na nový formát IBAN. Niektoré banky budú popri formáte IBAN udávať aj formát BBAN. Iné banky už budú používať len nový medzinárodný formát IBAN.

Prevody peňazí už len v IBAN formáte
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať