Provident Financial končí: Ako to ovplyvní klientov?

Spoločnosť Provident Financial končí so svojou pôsobnosťou na slovenskom trhu. Dôvodom tohto rozhodnutia je ešte minuloročné prijatie novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorá upravila pravidlá poskytovania úverov. Čo to znamená pre klientov? Ovplyvní novela činnosť ďalších nebankových spoločností?

Novela Občianskeho súdneho poriadku

Dňa 9. decembra 2015 presadila vládnuca strana Smer novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorej súčasťou boli aj zmeny upravujúce poskytovanie spotrebiteľských úverov. Cieľom novely bolo posilniť právnu ochranu spotrebiteľa. Medzi jej najvýraznejšie úpravy patria:

  • Sprísnenie úrokového stropu
  • Zákaz vyplácania pôžičky klientovi na ruku
  • Peniaze môžu byť klientovi zaslané len prevodom na účet, prípadne poštovou poukážkou
  • Poskytnutie úveru nesmie byť podmienené doplnkovou službou (napr. inkasovanie splátok v domácnosti klienta)

Odchod spoločnosti Provident Financial

Britská spoločnosť Provident Financial patrí medzi najvýznamnejšie a najvplyvnejšie nebankové spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Dôkazom toho je aj sieť takmer 800 pôžičkových agentov a 300 kmeňových zamestnancov. Od roku 2001 poskytuje Slovákom úverové produkty v rozmedzí od 60 € do 2 300 € s dobou splatnosti najviac 22 mesiacov. Po novom už klienti úver do domácnosti, ani pôžičku na účet nezískajú.

Oficiálne vyjadrenie na webstránke spoločnosti Provident Financial: ,,Od 18. decembra sme vzhľadom k legislatívnym zmenám týkajúcich sa poskytovania spotrebiteľských úverov pozastavili poskytovanie nových úverov. Po dôkladnom posúdení dopadu zmien na naše podnikanie sme sa rozhodli ukončiť poskytovanie úverov do domácnosti prostredníctvom siete obchodných zástupcov na Slovensku a neponúkať ďalej ani úver na účet. Provident bude naďalej poskytovať servis svojim súčasným zákazníkom a bude vyberať splátky úverov na základe zmluvných záväzkov.

Ako sa nová situácia dotkne klientov?

Hoci spoločnosť už neposkytuje finančné produkty, aj naďalej funguje v stand-by móde, kedy prijíma splátky pôžičiek uzavretých v minulosti. Klientom spoločnosti Provident Financial tak aj naďalej ostáva povinnosť splatiť zostávajúcu dlžnú časť pôžičky. Spoločnosť uprednostňovala osobný kontakt s klientmi prostredníctvom obchodných zástupcov, ktorí chodili vo väčšine prípadov inkasovať splátky od klientov osobne. Rozpustením siete obchodných zástupcov však vzniká otázka, ako to bude ďalej so splácaním. Klienti by preto mali počkať na správu od spoločnosti alebo sa informovať na oficiálnom telefónnom čísle 0850 111 104.

Činnosť ostatných nebankových spoločností

Hoci sa vo viacerých médiách objavili náznaky, že novela zákona výrazne ovplyvní aj pôsobnosť ďalších nebankových spoločností, zatiaľ k ničomu takému nedošlo. Väčšina nebankových spoločností aj naďalej poskytuje úverové produkty. Novela však môže viesť k celkovému sprísneniu podmienok získať úver.

Provident Financial končí: Ako to ovplyvní klientov?
4.67 (93.33%) 3

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať