Refinancovanie spotrebných úverov: Kedy sa oplatí?

Výhodnosť refinancovania sa vždy odvíja od individuálnej situácie každého klienta. Všeobecne platí, že refinancovať sa oplatí, ak máte možnosť získať výhodnejší úrok a ušetriť tak na mesačných splátkach. Pozor si treba dať na poplatky.

Poplatky za refinancovanie

Pri refinancovaní treba zvážiť aj výšku poplatkov. Väčšina bánk si v rámci konkurenčného boja neúčtuje žiadne poplatky za poskytnutie spotrebného úveru na vyplatenie starých dlhov. Zákon tiež určuje, že klient má nárok urobiť mimoriadnu splátku kedykoľvek, ak úver spláca viac ako 12 mesiacov, a to až do výšky 10 000 € bez poplatku. Pri pôžičke nad uvedenú sumu, banky účtujú za predčasné splatenie poplatky vo výške 0,5 % zo zostatku úveru, ktorý má do splatnosti menej ako 1 rok. Ak do konca splatnosti ostáva viac ako rok, poplatky môžu dosiahnuť 1 % zo zostatku úveru. Poplatky za vedenie úverového účtu si banka podľa zákona už nárokovať nemôže. Poplatky za zmeny v úverovej zmluve si väčšina bánk pri predčasnom splatení neúčtuje.

Aký je postup pri refinancovaní?

1. Predloženie žiadosti o refinancovanie v novej banke

Novej banke musí klient predložiť žiadosť o refinancovanie a zmluvy všetkých úverov, ktoré chce refinancovať. Niektoré banky akceptujú aj predloženie výpisu z úverového účtu.

2. Potvrdenie všetkých záväzkov v starej banke

Ak nová banka úver schváli, klient predloží aktuálnu výšku záväzkov na všetkých refinancovaných dlhoch potvrdenú starou bankou.

3. Žiadosť o predčasné splatenie v starej banke

Klient v starej banke požiada o predčasné splatenie úveru, čo banka zvyčajne umožní do 7 až 15 dní odo dňa podania žiadosti. Súhlas o predčasnom splatení treba predložiť novej banke.

4. Vydokladovanie použitia úveru o refinancovanie

Vydokladovanie použitia peňazí je potrebné urobiť do 3 mesiacov od čerpania refinančného úveru. Stačí predložiť doklad o predčasnom splatení úveru, zrušení kreditnej karty alebo kontokorentného úveru.

Aktuálna ponuka úverov na refinancovanie (k 21. 03. 2016)

Férová pôžička od Sberbank

Preneste si k nám pôžičku a plaťte menej – také je heslo novej Férovej pôžičky od spoločnosti Sberbank. Ponúka úrok už od 5,59 % p. a. a je určená na refinancovanie nevýhodných pôžičiek od iných bánk. Klienti si môžu požičať od 3 500 € do maximálne 25 000 €. Splatnosť pôžičky sa pohybuje od 36 do 96 mesiacov. Mesačná splátka začína už od sumy 45,30 €. Férovú pôžičku môžu klienti získať bez ručiteľa, bez poplatkov za poskytnutie a s možnosťou predčasného splatenia.

PRESTO úver od UniCredit Bank

PRESTO úver umožňuje zlúčiť jeden alebo viacero úverov, medzi ktoré sa počítajú kreditné karty, pôžičky a povolené prečerpania. Klientom sa ponúka možnosť zníženia mesačnej splátky, splácať budú teda menej alebo si môžu požičať viac pri rovnakej mesačnej splátke. Výhodná úroková sadzba sa dá ešte znížiť v prípade poistenia splátok úveru. Finančné prostriedky je možné čerpať od 650 € až do 25 000 €. Lehota splatnosti sa pohybuje od 1 do 8 rokov. Po splnení podmienok je možné poskytnúť úver aj bez dokladovania príjmu. Spoločnosť UniCredit Bank za klienta vybavuje zaslanie žiadosti o splatenie úveru u pôvodného poskytovateľa. Na refinancovanie klient potrebuje zmluvu o úvere alebo aktuálny výpis z účtu, z ktorého je úver splácaný.

Úver na refinancovanie od ZUNO

Ak sa klient rozhodne pre refinancovanie v spoločnosti ZUNO, získa nižší úrok aj nižšiu splátku. Pri pôvodnom úroku do 11,49 % zníži ZUNO úrok na 6,9 %, pri pôvodnom úroku od 11,5 % do 16,49 % na 9,9 % a pri pôvodnom úroku nad 16,5 % sa úrok zníži na 14,9 %. Je možné refinancovať až 10 úverových produktov naraz. Poskytnutie úveru je bez poplatkov za zriadenie a s možnosťou splátkového voľna počas jedného mesiaca v roku. Úver na refinancovanie je určený zamestnaným klientom, SZČO alebo dôchodcom. Výška mesačného príjmu musí byť v čistom minimálne 250 €. Žiadateľ zároveň nesmie mať negatívny záznam v bankovom registri.

Pôžička na refinancovanie od VÚB

Spoločnosť VÚB poskytuje pôžičku na refinancovanie od 500 € do 25 000 € s dobou splatnosti od 13 do 96 mesiacov. S pôžičkou je možné vyplatiť neobmedzený počet úverov a klienti majú navyše možnosť navýšenia úveru o bezúčelovú časť. Pôžička je určená pre klientov od 18 do 68 rokov. Celý proces refinancovania sa dá vybaviť na pobočke VÚB. Treba si so sebou priniesť v prípade refinancovania spotrebného úveru úverovú zmluvu, v prípade refinancovania kreditnej alebo splátkovej karty výpis z kartového účtu alebo úverovú zmluvu, v prípade prečerpania na bežnom účte zmluvu o zriadení povoleného prečerpania alebo výpis z bežného účtu, kde je toto prečerpanie zriadené. Ak chce klient refinancovať úver z nebankovej spoločnosti alebo leasing, stačí aktuálne potvrdenie o zostatku úveru.

REFINANC expres úver od OTP Banky

OTP Banka ponúka zvýhodnenie úrokovej sadzby až o 50 % oproti úrokovej sadzbe aktuálne splácaných úverov v inej banke alebo nebankovej spoločnosti. Minimálna výsledná úroková sadzba na REFINANC expres úvere je 6,50 % p. a. pri splnení podmienok aktívneho využívania účtu a poistenia úveru v OTP Banke. S REFINANC expres úverom môžu klienti získať od 400 € do 25 000 € so splatnosťou 1 až 8 rokov. Úver je bez poplatku za poskytnutie, bez ručenia a záložných práv a s možnosťou získania finančnej rezervy vo forme navýšenia úveru. Refinancovanie je možné aj bez dokladovania príjmu. Nutné je predloženie úverovej zmluvy a dokladu o výške zostatku refinancovaného úveru.

Refinančné MIKROúvery od OTP Banky pre podnikateľov a živnostníkov

Refinančné MIKROúvery sú určené pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí aktívne podnikajú na území SR minimálne 24 mesiacov, pričom ročný objem tržieb nepresiahne 1 mil. €. Existujúci úver alebo leasing treba splácať minimálne 6 mesiacov. Spoločnosť garantuje automatické zníženie úrokovej sadzby oproti pôvodnému úveru o 2,5 % p. a., maximálne však do výšky 5 % p. a., v prípade úverov zabezpečených nehnuteľnosťou až do výšky 3,5 % p. a. Výška úveru sa pohybuje od 3 000 € do 100 000 € a dĺžka splatnosti od 1 do 8 rokov. S MIKROúverom je možné navýšiť úver pri zachovaní výšky splátky alebo znížiť splátky predĺžením zostatkovej splatnosti úveru. Úver na refinancovanie je poskytnutý bez poplatku za spracovanie úverového obchodu a bez dodatočného zabezpečenia.

Refinancovanie spotrebných úverov: Kedy sa oplatí?
4 (80%) 3

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať