Ručenie ďalšou nehnuteľnosťou môže znížiť LTV hypotéky

Banky môžu poskytovať 100-percentné hypotéky len vo veľmi obmedzenom počte, maximálne do výšky jednej desatiny zo všetkých poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou v danom štvrťroku. Túžba po vlastnom bývaní však u Slovákov neklesá, a preto sa rozmáhajú nové možnosti financovania. Okrem dofinancovania kúpnej ceny spotrebným úverom sa ako ďalšia možnosť javí založenie ďalšej nehnuteľnosti v prospech banky.

S druhou nehnuteľnosťou klesá LTV

Založením ďalšej nehnuteľnosti sa zvyšuje celková hodnota zabezpečenia a zároveň sa znižuje LTV (pomer hypotéky k hodnote zabezpečených nehnuteľností). Pri ručení jednou nehnuteľnosťou je LTV 100 %. Ak sa však založí ďalší byt alebo dom, LTV môže klesnúť pod úroveň 90 % až 70 %. Možnosť získania hypotéky sa tak značne zvyšuje. Vlastníkom dodatočnej nehnuteľnosti nemusí byť žiadateľ o hypotéku. Stačí, ak majiteľ podpíše záložnú zmluvu, čím prehlási, že so založením nehnuteľnosti v prospech banky súhlasí. Vo väčšine prípadov ide o nehnuteľnosti rodičov žiadateľa o hypotéku, prípadne ďalších príbuzných.

Dodatočná nehnuteľnosť vs. spotrebný úver

Dofinancovanie kúpnej ceny spotrebným úverom vedie k navýšeniu mesačných splátok. Naopak založením ďalšej nehnuteľnosti sa zníži úroková sadzba, pretože riziko pre banku sa na rozdiel od prvej možnosti znižuje. Založením ďalšej nehnuteľnosti môže klient značne ušetriť. Aj tu sa však nájdu nevýhody.

Predaj založenej nehnuteľnosti je komplikovaný

Ručenie ďalšou nehnuteľnosťou sa odporúča iba v prípade, ak s ňou klient neplánuje najbližších niekoľko rokov nakladať. Predaj alebo ďalšie úkony súvisiace so založenými nehnuteľnosťami sú komplikovanejšie a časovo náročné, pretože ku všetkému musí dať súhlas banka. Ak sa jedna zo založených nehnuteľností predá, záložné právo sa zruší a tým sa znevýhodní aj poskytnutá hypotéka zvýšenou úrokovou sadzbou. Ďalšou nevýhodou je, že ak klient nebude schopný splácať úver, hrozí, že obe nehnuteľnosti prepadnú v prospech banky.

Uvoľnenie záložného práva

Ak klient založí dve nehnuteľnosti, neznamená to, že nimi bude ručiť počas celého obdobia splatnosti hypotéky. Ak časť hypotéky splatí, môže banku požiadať o uvoľnenie záložného práva. Rozhodnutie však záleží na banke podľa toho, či je hodnota jednej nehnuteľnosti v danom období postačujúca.

Ručenie ďalšou nehnuteľnosťou môže znížiť LTV hypotéky
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať