Študentské pôžičky od štátu budú o trojnásobok drahšie

Pre študentov aj pedagógov si vláda pripravila nepríjemné prekvapenie. Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania sa majú podľa navrhovanej novely podstatne zvýšiť.

Zvýšené úrokové sadzby

Pôžička z tzv. ,,študentského fondu“ bola lacnejšou alternatívou ku študentským pôžičkám od bánk a nebankových spoločností. Pri jej udeľovaní boli uprednostňovaní študenti zo sociálne slabších rodín, ktorí by inak študovať nemohli alebo zdravotne postihnutí študenti. Pôžičku môžu získať aj učitelia. V súčasnosti fond uvádza, že študentskú pôžičku je možné získať s úrokom 0,89 % ročne. Ministerstvo školstva však navrhuje novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, podľa ktorej by úroková sadzba mala byť na úrovni tej, ktorú núka Európska centrálna banka, plus tri percentá. Kľúčová sadzba ECB je aktuálne 0 %.

K návrhu novely sa kriticky vyjadril poslanec Miroslav Beblavý. Doterajšia výška úrokov na študentských pôžičkách sa pohybuje na úrovni, pri ktorej si na finančných trhoch požičiava aj štát. Podľa Beblavého fond dostal zdroje od štátu zadarmo a po novom má dostávať aj dotácie, pričom sa snaží na študentoch a učiteľoch natvrdo zarobiť. Podľa novely by preplatili niekoľko stoviek eur. Ministerstvo argumentuje, že hoci sa úrok zvýši, stále bude výrazne nižší ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných bankách.

Aktuálne podmienky získania študentskej pôžičky

Pôžičky sú určené pre študentov prvého, druhého aj tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a tiež pre pedagógov. Maximálna výška pôžičky, ktorú si môže študent požičať na akademický rok, je 2 300 €. Minimum je 500 €. Lehota splatnosti sa pohybuje od päť do desať rokov. Pôžička pre študentov musí byť zabezpečená ručiteľom. Pedagógovia si môžu požičať až 15 000 €. Podľa fondu si študenti požičiavajú v priemere 2 300 € a učitelia 8 400 €. V minulom školskom roku si študenti vzali úver v priemere na sedem rokov, učitelia na desať rokov.

Kto ďalší bude môcť o pôžičku požiadať?

Novela zákona prináša aj ďalšie zmeny. O pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania budú môcť žiadať nielen pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školstve a doktorandi v dennej forme štúdia, ale aj vysokoškolskí učitelia, mladí výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci do 35 rokov, ktorí pôsobia na vysokých školách. Na základe pripomienok študentov a učiteľov dôjde aj k zmene termínov. Pôžičky sa budú vyplácať v skoršom termíne, aby mohli byť využité na úhradu školného. Navrhované zmeny musí schváliť vláda a parlament. Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona je 1. januára 2017.

Na viac ako 40 % žiadostí fond nemá peniaze

Veľkým problémom fondu je podľa ministerstva nedostatok prostriedkov. V akademických rokoch 2013/2014 až 2015/2016 boli poskytnuté pôžičky len pre menej ako 60 % žiadateľov. Čo sa týka pedagógov, z celkového počtu 699 žiadostí v minulom roku fond vyhovel len 276 z nich. Tento nedostatok má podľa ministerstva školstva pôvod v dlhodobom poklese výnosov štátnych dlhopisov, v zákaze zhodnocovania voľných finančných prostriedkov fondu v komerčných bankách, v nemožnosti od júna 2013 vyberať poplatky za vedenie a správu pôžičkových účtov či objem prostriedkov a v odklade splátok pôžičiek najmä v prípade študentov. Ministerstvo tvrdí, že ak navrhované opatrenia nebudú schválené, hrozí riziko, že požičiavanie peňazí študentom a učiteľom by sa mohlo na čas aj úplne zastaviť.

Študentské pôžičky od bánk

Na bankovom trhu sa úrokové sadzby naďalej držia na nízkych číslach. Študentskú pôžičku je najčastejšie možné získať vo forme bezúčelového spotrebného úveru s úrokovou sadzbou už od 6,9 % ročne. Na získanie pôžičky je potrebné dokladovať príjem, ak študent popri škole pracuje alebo požiadať niekoho z rodiny, najčastejšie rodiča, aby vystupoval ako ručiteľ. Nevýhodou je, že spotrebný bankový úver sa začína splácať ihneď, pričom splácanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania je možné odložiť na niekoľko rokov.

Študentské pôžičky od štátu budú o trojnásobok drahšie
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať