Typy príjmov, ktoré banka akceptuje pri žiadosti o hypotéku

Kúpiť nehnuteľnosť len z vlastných prostriedkov je pre väčšinu ľudí nereálne. Preto si vlastné bývanie najčastejšie zabezpečia vďaka hypotéke. Kto však chce získať hypotekárny úver, musí mať dostatočný príjem. Aké druhy príjmov banky akceptujú pri posudzovaní žiadosti o hypotéku?

Nie je príjem ako príjem

Banka dôkladne zváži všetky údaje, ktoré ste jej ohľadom príjmu poskytli. Dôležitá však nie je len výška príjmu, ale aj jeho zdroj. Problémy môžu nastať napríklad vtedy, ak príjem pramení zo zamestnania mimo SR, zvlášť z krajín mimo Európskej únie, USA a Kanady. V týchto prípadoch môže banka požadovať ručiteľa zamestnaného na Slovensku. Čím viac žiadateľ zarába, tým je vyššia pravdepodobnosť, že úver dostane. Niektoré banky dokonca poskytujú od istej príjmovej hranice nižšiu úrokovú sadzbu.

Pri posudzovaní žiadosti berú banky do úvahy nasledovné zdroje príjmov:

  • Príjem zo zamestnania/závislej činnosti
  • Príjem z podnikania fyzických a právnických osôb
  • Príjem z prenájmu
  • Rodičovský príspevok

Príjem zo zamestnania

Príjem zo zamestnania predstavuje pri žiadosti o úver najmenej komplikácií. Ak máte dostatočne vysoký príjem a pracovnú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, máte takpovediac vyhraté.

Všeobecne platí, že žiadosť o hypotéku je skomplikovaná alebo zamietnutá:

  • Ak je zamestnanec v skúšobnej dobe alebo výpovednej lehote
  • Ak je pracovná zmluva uzavretá na dobu určitú na 1 rok a menej
  • Ak zmluva uzavretá na dobu určitú nebola ešte ani raz predĺžená

Výška príjmu sa dokladuje za posledných 3 – 12 mesiacov na základe potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa. V prípade príjmu zo zahraničia je potrebné potvrdenie preložiť do jazyka krajiny, kde žiadateľ pracuje a nechať ho potvrdiť u zamestnávateľa. Tieto tlačivá väčšinou klientom poskytujú banky. Okrem potvrdenia o príjme zo zahraničia môže banka požadovať aj preloženú a overenú pracovnú zmluvu a preložené a overené pracovné povolenie.

Príjem z podnikania

Podnikateľ musí banke predložiť daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie. Pri posudzovaní čistého mesačného príjmu sa berie do úvahy základ dane a výška obratu. Čistý mesačný príjem podnikateľa sa vypočíta, ak sa od základu dane odpočíta daň a výsledok sa vydelí počtom mesiacov podnikania v danom roku. V prípade jednoosobovej sro vypočítajú banky príjem ako isté percento z tržieb. Zväčša ide o 10 % z tržieb, ktoré sa vydelia počtom mesiacov podnikania v kalendárnom roku.

Pre niektorých živnostníkov je podstatná nezdaniteľná položka, ktorou si znižujú základ dane. Znížením základu dane sa však zníži aj čistý mesačný príjem. Preto banky pri niektorých živnostníkoch berú do úvahy hlavne obrat v príslušnom kalendárnom roku. Týmto spôsobom môžu získať hypotéku aj tí živnostníci, ktorí by podľa klasického výpočtu čistého mesačného príjmu nesplnili podmienky.

Príjem z prenájmu

Príjem z prenájmu musí byť riadne zdokladovaný, najlepšie ak Vám chodí pravidelne na účet. Zároveň však musí byť zahrnutý v daňovom priznaní za predchádzajúci rok, inak banka príjem nebude akceptovať. Banka uvažuje s príjmom z prenájmu v takej výške, ktorá vznikne odpočítaním dane a výdavkov súvisiacich s prenájmom.

Rodičovský príspevok

Pri zvažovaní celkového príjmu žiadateľa banka akceptuje aj rodičovský príspevok. Ak je teda jeden z partnerov zamestnaný a druhý sa stará o dieťa, banky berú do úvahy príjem zo zamestnania aj výšku rodičovského príspevku.

Typy príjmov, ktoré banka akceptuje pri žiadosti o hypotéku
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať