UniCredit Bank ponúka hypotéku s úrokom pod 1 %

UniCredit Bank podobne ako Poštová banka predstavila hypotéku so šokujúco nízkym úrokom. Ani tu to však nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdá. Pre nízky úrok treba splniť mnoho podmienok.

Hypoúver Invest

Hypoúver Invest je úver na bývanie určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Minimálna výška úveru je 3 300 eur a maximálna sa pohybuje vo výške 100 % zabezpečenia nehnuteľnosti, vrátane sumy poskytnutej na úhradu poistenia úveru. Minimálna splatnosť úveru je 1 rok, maximálna 30 rokov. Úver na bývanie môže byť zabezpečený bytom, domom, rekreačnou nehnuteľnosťou na celoročné užívanie alebo pozemkami s vydaným stavebným povolením pre budúcu stavbu.

Podmienky nízkeho úroku

Aby klient získal nízku úrokovú sadzbu od 0,99 %, musí splniť niekoľko podmienok:

  • Za poistenie schopnosti splácať úver od poisťovne Ergo a. s. získa zľavu 0,40 % p. a.
  • Za zriadenie účtu U konto alebo PREMIUM Konto, na ktorý bude posielať 1,5 násobok splátky, získa zľavu na úroku 0,50 % p. a.
  • Za aktívne využívanie kreditnej karty (platby 5 x 20 eur každých 6 mesiacov) získa zľavu 0,10 % p. a.

Nízke úrokové sadzby sú síce lákavé, ale zďaleka ich nezískajú všetci žiadatelia o úver. Najväčšiu šancu majú bonitní klienti s dobrou úverovou históriou.

Účely použitia úveru

Úver na bývanie môže byť použitý na:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • údržbu tuzemských nehnuteľností,
  • refinancovanie hypotekárneho úveru alebo úveru na bývanie,
  • nadobudnutie nehnuteľnosti v zahraničí v prihraničných oblastiach, ak je predmetom zabezpečenia skolaudovaná nehnuteľnosť na území SR.

Ak výška úveru nepresahuje 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, klient môže použiť maximálne 40 % zo sumy úveru aj na splatenie bezúčelového spotrebného úveru, na úhradu faktúr za tovary alebo služby spojené s bývaním alebo účel použitia nemusí uviesť.

Refinancovanie

Na účely refinancovania je potrebné predložiť pôvodnú zmluvu o úvere s účelom čerpania úveru a vyčíslenie zostatku úveru aj s definíciou záložného práva. Refinančný úver je poskytnutý bez možnosti navýšenia pôvodného úveru, môže byť navýšený len o sankciu za predčasné splatenie úveru. Aby klient získal úver na refinancovanie, musí bezproblémovo splácať úvery za minimálne posledných 18 mesiacov. Klient nemusí dokumentovať príjem, ak budú dlžníkmi osoby uvedené v pôvodnej zmluve. UniCredit Bank akceptuje aj pôvodný znalecký posudok na byt alebo rodinný dom bez obmedzenia veku, ak sa zakladá tá istá nehnuteľnosť, na ktorej neprebehli žiadne zmeny.

UniCredit Bank ponúka hypotéku s úrokom pod 1 %
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať