UniCredit Bank pôžička

unicredit bank textUniCredit Bank patrí medzi silné a dominantné banky nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej a východnej Európe. Klientom ponúka široké portfólio finančných služieb, ktoré zahŕňajú aj bezúčelový PRESTO úver.

 

PRESTO úver od UniCredit Bank

S PRESTO úverom môžu klienti získať pôžičku vo výške od 650 € až do 25 000 €. V prípade pôžičky nad 10 000 € je potrebný spoludlžník. Doba splatnosti sa pohybuje od 1 do 7 rokov. Výška mesačných splátok je fixne stanovená a nemení sa počas celej doby splácania.

Podmienky získania

Ak chce žiadateľ pôžičku získať, musí mať trvalý resp. dlhodobý pobyt na území SR. Pôžička je dostupná len klientom od 18 rokov s pravidelným čistým mesačným príjmom min. 280 €. Ak je klient zamestnaný na trvalý pracovný pomer, musí predložiť potvrdenie o príjme a výpisy z účtu, kde sa pripisuje mzda za posledné dva mesiace. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti nemusí žiadateľ predkladať, ak už je klientom UniCredit Bank a na účet sa mu pripisuje pravidelný príjem po dobu min. 6 mesiacov. Potvrdenie o príjme nie je nutné ani v prípade klientov, ktorí majú príjem zo závislej činnosti od rovnakého zamestnávateľa min. po dobu 13 mesiacov. Ak je žiadateľ podnikateľom, na získanie úveru musí predložiť potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu – výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

Postup získania pôžičky

V prípade záujmu o PRESTO úver od UniCredit Bank stačí vyplniť nezáväznú online žiadosť, v ktorej uvediete kontaktné údaje, na základe ktorých Vás kontaktuje obchodný zástupca spoločnosti. Telefonicky Vám detailne vysvetlí všetky parametre získania a splatenia pôžičky a v prípade Vášho záujmu si dohodnete osobné stretnutie na pobočke UniCredit Bank. Nezabudnite si so sebou priniesť potvrdenie o príjme, podpísanú žiadosť o poskytnutie úveru a dva doklady totožnosti.

Výhody pôžičky

S PRESTO úverom môžete za vopred jasne stanovených podmienok získať pôžičku až vo výške 25 000 €. Mesačné splátky sú pri PRESTO úvere fixne stanovené a nemenia sa počas celej doby splatnosti. Finančné prostriedky z pôžičky môže klient využiť na čokoľvek, nemusí dokladovať účel ich použitia. UniCredit Bank ponúka k pôžičke aj dobrovoľné poistenie pre prípady neschopnosti pôžičku splácať. Poistenie sa odporúča, keďže nikdy dopredu neviete, aká situácia môže nastať a zároveň budete mať pocit väčšej istoty.

Ide o podvod?

UniCredit Bank je overený poskytovateľ finančných produktov, ktorý na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007. Klientom poskytuje pôžičky za jasných, vopred stanovených podmienok. Banka si zakladá na profesionálnom prístupe pri osobných stretnutiach s obchodným zástupcom. Klient má k dispozícii jasnú a prehľadnú zmluvu bez skrytých poplatkov a zavádzania.

 

 

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel. č.: +421 2 4950 1111
Web: unicreditbank.sk

UniCredit Bank pôžička
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať