Variabilná alebo fixná úroková sadzba: Čo sa oplatí viac?

Ak zvažujete, pre ktorú pôžičku sa rozhodnúť, nemala by Vás zaujímať len počiatočná výška úroku, ale tiež, či ide o variabilnú (pohyblivú) alebo fixnú úrokovú sadzbu.

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba platí počas doby fixácie a v tomto období je nemenná. Dĺžka doby fixácie záleží od konkrétnej banky a jej produktu, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 20 rokov. Všeobecne platí pravidlo, že čím je doba fixácie dlhšia, tým vyššia bude úroková sadzba. Preto môže byť variabilná úroková sadzba na prvý pohľad pre klienta lákavejšia. Rozhodnutie si však treba dobre premyslieť.

Výhodou fixnej úrokovej sadzby je eliminovanie rizika nárastu mesačných splátok, ak sa zvýšia úrokové sadzby na finančných trhoch. Na druhej strane môže nastať situácia, keď úrokové sadzby klesnú, ale klient má stále zafixovanú vysokú úrokovú sadzbu. Preto je dobré obrátiť sa na finančného poradcu a spýtať sa, aké sú očakávania týkajúce sa výšky úrokových sadzieb.

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba sa môže meniť počas celej doby trvania úverového vzťahu v závislosti od situácie na finančných trhoch. Tieto zmeny spravidla nastávajú vo vopred stanovených časových intervaloch. Variabilná úroková sadzba je nižšia ako fixná, ale počas obdobia splácania sa môže výrazne zvýšiť aj znížiť.

Variabilné sadzby delíme na:

  • Sadzby viazané na určitú referenčnú úrokovú sadzbu

Ak je napr. úroková sadzba viazaná na Euribor (medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie), tak počas celého obdobia splácania kopíruje jeho vývoj.

  • Sadzby určené bankou

Ak sadzbu stanoví banka, je v jej kompetencii meniť výšku úroku v závislosti od jej úverovej politiky, individuálneho rizika pri každom úverovom vzťahu alebo od aktuálnej situácie na finančných trhoch. Banka má povinnosť klienta informovať o zmene úrokovej sadzby.

Na akú dobu fixovať?

Ak klient očakáva pokles úrokových sadzieb, je pre neho výhodné rozhodnúť sa pre variabilnú úrokovú sadzbu a zafixovať ju v tej dobe, keď už nepredpokladá ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Správna odpoveď na otázku, na ako dlho fixovať, sa hľadá ťažko. Všeobecne platí, že ak sú úrokové sadzby extrémne nízke, oplatí sa fixovať na dlhšie obdobie. Pri krátkodobej, napr. ročnej fixácií musí klient počítať s tým, že počas doby splácania zažije obdobia rastu aj poklesu sadzieb, a tým pádom aj mesačných splátok.

Fixácia a predčasné splatenie úveru

Fixácia úrokovej sadzby na kratšie obdobie alebo variabilná úroková sadzba umožňujú klientovi väčšiu flexibilitu v možnosti predčasného splatenia úveru. Úvery, pri ktorých je možné kedykoľvek meniť úrokovú sadzbu, je spravidla možné splatiť kedykoľvek počas doby splácania bez poplatku. Ak je variabilná úroková sadzba viazaná na referenčnú úrokovú mieru, je ju možné zmeniť v období fixácie tejto referenčnej sadzby na nové obdobie. Rovnako to platí aj v prípade úverov, kde sa sadzba fixuje na vopred dohodnuté obdobie.

Nechajte si poradiť

Ak sa rozhodujete medzi variabilnou a fixnou úrokovou sadzbou, nechajte si poradiť od finančného poradcu alebo dajte na názor pracovníka v banke. Očakáva sa, že o vývoji úrokových sadieb majú prehľad, ale aj oni sa môžu mýliť. Budúci vývoj úrokových sadzieb najmä z dlhodobého hľadiska je ťažké odhadnúť a nikto to nedokáže na 100 %.

Pri anuitnom spôsobe splácania (Úroky klient platí stále iba z aktuálne dlžnej istiny, s postupom splácania úveru klesá v splátke podiel úrokov a zvyšuje sa podiel úmoru istiny.) je počas prvých rokov výška splátok vysoko citlivá od úrokovej sadzby, preto sa ju oplatí zafixovať. Anuitné splácanie sa používa najmä pri hypotékach.

Po skončení fixácie úrokovej sadzby klient získava možnosť vyjednať s bankou výhodnejšiu sadzbu, prípadne splatiť pôžičku bez sankcií.

Variabilná alebo fixná úroková sadzba: Čo sa oplatí viac?
5 (100%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať