Vyznáte sa v platobných kartách?

Platobné karty sú platobné nástroje, ktoré slúžia na bezhotovostné platby za tovar a služby a výbery hotovosti. Vyrábajú sa z plastu a sú vybavené magnetickým prúžkom a čipom. Podľa základného delenia poznáme platobné karty debetné, kreditné, predplatné a charge karty.

Debetné platobné karty

Na Slovensku sú debetné karty najviac používanými platobnými kartami. Vydávajú sa k bežnému účtu a prostredníctvom nich môžu klienti čerpať vlastné prostriedky do výšky disponibilného zostatku vrátane povoleného debetu. Pri výbere z bankomatu je potrebné zadať PIN kód, ktorý treba zodpovedne chrániť – nepísať ho na kartu, nenosiť v peňaženke a pri zadávaní kódu ho kryť rukou. Debetné karty môžu byť embosované aj neembosované. Medzinárodné debetné karty sa vydávajú pod logom vybranej kartovej spoločnosti. Najznámejšie u nás sú VISA a MasterCard.

Kreditné platobné karty

Kreditné karty sú úverovými kartami a vydávajú sa k samostatnému kartovému účtu s prideleným schváleným úverovým rámcom. Ide o revolvingový typ úveru, takže po úplnom alebo priebežnom splatení sa dajú čerpať peňažné prostriedky znovu. Charakteristikou kreditných kariet je stanovená povinná minimálna mesačná splátka. V prípade, ak je celá dlžná suma splatená do určitého dátumu (bezúročné obdobie), klient si požičiava peniaze bez úroku, teda zadarmo. Bezúročné obdobie trvá od 40 do 55 dní. Kreditné karty sú primárne určené na bezhotovostné platby, výbery z bankomatov sú spoplatnené a nemusí sa na ne vzťahovať bezúročné obdobie. Kreditné karty môžu byť embosované aj neembosované. Medzi najznámejšie medzinárodné kreditné karty patria VISA, MasterCard, American Express a Diners Club.

Charge karty

Charge karty sú taktiež úverovými kartami. Od kreditných platobných kariet sa líšia tým, že celú dlžnú sumu vo výške 100 % je potrebné splatiť v termíne splatnosti. Bezúročné úverové obdobie dosahuje až 60 dní. Medzi známe charge karty patria VISA Business Gold alebo Diners club s medzinárodnou platnosťou.

Predplatené platobné karty

Predplatené platobné karty majú vopred preplatený kredit. Majú široké využitie a sú obľúbeným platobným prostriedkom u obchodníkov. Príkladom takejto karty je Bratislavská mestská karta s logom spoločnosti MC Maestro. O jej vydanie sa dá požiadať vo VÚB banke, UniCredit banke, Poštovej banke, Slovenskej sporiteľni, Sberbank a OTP banke. Medzi predplatené karty patria aj darčekové karty, ktoré slúžia na obdarovanie blízkej osoby.

Platobné karty podľa spôsobu prevedenia

Embosované platobné karty majú na povrchu vystúpené (reliéfne) písmo, ktoré zahŕňa informácie o čísle karty, mene držiteľa karty a dátume splatnosti. Embosované karty sa používajú na platby v elektronických termináloch, mechanických snímačoch a pri výberoch hotovosti v banke. Pri platbe je potrebné zadať PIN kód alebo potvrdiť platbu podpisom, ktorý musí byť totožný s podpisom na podpisovom prúžku na zadnej strane platobnej karty.

Neembosované alebo indentované karty majú hladký povrch bez vystúpeného písma na prednej strane karty. Používajú sa na platby v elektronických termináloch a výbery hotovosti z bankomatu. Pri platbe je potrebné zadávať PIN kód alebo potvrdiť platbu podpisom, ktorý musí byť zhodný s podpisom na podpisovom prúžku na zadnej strane platobnej karty.

Virtuálne karty sa používajú na platby vo virtuálnom prostredí bez nutnosti použitia fyzickej karty. Obsahujú rovnaké údaje ako klasické platobné karty, ale neprideľuje sa k nim PIN kód.

Platobné karty a technológie

Magnetický prúžok sa nachádza na zadnej strane platobnej karty a je nosičom informácií. Na prednej strane karty sa nachádza kontaktný čip. Ide o mikroprocesor a pamäťové médium uložené na karte. Zvyšuje bezpečnosť transakcií a dajú sa naň nahrať rôzne aplikácie a informácie. Karty vybavené bezkontaktným čipom umožňujú realizovanie platieb len priblížením karty k bezkontaktnému POS terminálu označenému logom bezkontaktnej platby. Známe bezkontaktné technológie sú PayPass (MasterCard) a PayWave (VISA) a ExpressPay (American Express).

Vyznáte sa v platobných kartách?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať