Zadlženie slovenských domácností rastie

Slovensko v poslednom období zaznamenalo najvyšší nárast úverov na bývanie v Európskej únii. Tento výsledok vykazuje najnovšia Správa o finančnej stabilite. Zadlžovanie slovenských domácností je však pre finančný sektor rizikové. Preto Národná banka Slovenska plánuje prijať do budúcna opatrenia, ktoré nárast zadlženosti domácností zmiernia.

Prečo sa Slováci zadlžujú?

V porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy vznikol veľký medziročný nárast dlhu slovenských domácností. Pod túto situáciu sa podpísali najmä:

  • Priaznivý makroekonomický vývoj
  • Zníženie úrokových sadzieb
  • Konkurenčný boj o klienta medzi bankami
  • Legislatívne zmeny v oblasti refinancovania

Paradoxom je, že nárast úverov nastal práve vtedy, keď sa podmienky získania hypotekárnych aj spotrebných úverov sprísnili. Môže za to nová legislatíva, podľa ktorej musia banky prísnejšie overovať bonitu klienta a jeho úverovú históriu. Znížil sa aj maximálny počet hypoték s financovaním 100 % z hodnoty nehnuteľnosti. Na druhej strane však úprava zákona priniesla pre klientov aj priaznivé zmeny z pohľadu refinancovania a predčasného splatenia úveru. Výška poplatku za predčasné splatenie môže po novom dosiahnuť len max. 1 % z predčasne splatenej sumy.

Riziká pre bankový sektor

Nízke úroky sú pre ľudí lákavé, pretože si môžu lacno požičať, ale pre bankový sektor sú rizikom. Príjmy z úrokov z úverov predstavujú hlavný zdroj príjmu bankových a nebankových spoločností. Podľa Národnej banky Slovenska je to v priemere až 70 % zo všetkých príjmov. Pri dlhodobom tlaku na pokles úrokov z úverov klesajú bankám príjmy a zhoršuje sa udržateľnosť biznis modelu v budúcom období. Ďalšími rizikovými faktormi sú okrem nízkych úrokových sadzieb aj regulatórne prostredie, zadlženosť domácností, potenciálne problémy bánk s likviditou, koncentrácia alebo makroekonomický vývoj v eurozóne. Národná banka Slovenska však finančný sektor na Slovensku považuje za vysoko odolný.

Aké opatrenia prijme Národná banka Slovenska?

V súvislosti s aktuálnou situáciou Národná banka Slovenska avizuje prijatie niekoľkých opatrení. Nejde pritom o žiadne zásadné zmeny, ale skôr o kontrolu dodržiavania už prijatých opatrení. Tým najzásadnejším je, že od 1. apríla 2016 môžu banky podľa odporúčaní Národnej banky Slovenska poskytovať maximálne 15 % úverov, pri ktorých hodnota založenej nehnuteľnosti tvorí viac ako 90 % výšky úveru. Uvažuje sa aj o stanovení takzvaného pomeru splátky k disponibilnému príjmu domácnosti pri úvere. Národná banka Slovenska požaduje aj sprísnenie systému overovania bonity klienta. Banky by mali byť obozretnejšie aj pri vyplácaní dividend akcionárom.

Zadlženie slovenských domácností rastie
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať