Záujem o spotrebné úvery bude rásť

Predpokladá sa, že dopyt po spotrebiteľských úveroch bude aj naďalej rásť, najmä vďaka nízkym úrokovým sadzbám. Podľa prísnejšej novely zákona o spotrebiteľských úveroch však niektorí záujemcovia budú o úver žiadať zbytočne.

Posledné mesiace v roku sú úverom naklonené

Úrokové sadzby na hypotekárnych aj spotrebných úveroch sa už nejaký čas pohybujú na historických minimách a predpokladá sa, že sa na nízkych percentách ešte nejaký čas udržia. Situácia naznačuje, že dopyt po spotrebných úveroch bude rásť, pretože okrem nízkych sadzieb sa blíži aj predvianočné obdobie, kedy banky ponúkajú akcie, zvýhodnené úrokové sadzby, prípadne iné akciové benefity. Október, november a začiatok decembra sú tradične silné mesiace, kedy dopyt po spotrebiteľských úveroch vrcholí.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Spotrebiteľské úvery tvoria významnú časť na celkovom poskytovaní úverov. Za posledný rok dosiahol medziročný rast objemu spotrebiteľských úverov o 12 % až 15 %. Dostupnosť úverov sprísni v nadchádzajúcom roku nová legislatíva, ktorá nariaďuje finančným inštitúciám, aby boli pri poskytovaní pôžičiek obozretnejšie. Do novely zákona o spotrebiteľských úveroch Ministerstvo financií SR zapracovalo odporúčanie Národnej banky Slovenska z roku 2014, ktorým sa sprísnilo posudzovanie schopnosti klienta splácať pôžičku.

Novela zákona platí rovnako pre bankové aj nebankové subjekty, ktoré získali na poskytovanie úverov licenciu. Sprísňuje zásady poskytovania úverov podľa ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Stanovuje tiež pravidlá overovania príjmu žiadateľa, dodržiavania limitov pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania úveru, či jeho poskytovania prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Po prijatí týchto opatrení by sa už nemalo stať, že banka alebo nebankovka poskytnú pôžičku klientovi, ktorý ho preukázateľne nemá z čoho splácať alebo má už viacero úverov. Novela zákona získala aj kritické ohlasy. Tie pripomínajú, že týmito zmenami niektoré skupiny obyvateľov stratia možnosť získať úver z legálneho úverového trhu. To môže prospieť čiernemu trhu a úžerníkom.

Slováci preferujú splatnosť do 5 rokov

O aké spotrebné úvery majú Slováci najväčší záujem? Podľa prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý sa uskutočnil online na reprezentatívnej vzorke 1 000 obyvateľov, chcú Slováci splácať spotrebný úver maximálne päť rokov (39 % respondentov). Na druhom mieste sa umiestnil úver s maximálnou splatnosťou dva roky (34 % respondentov). Do šiestich rokov chce splatiť úver 11 % Slovákov a úver so splatnosťou viac ako šesť rokov preferuje 15 % opýtaných.

Najčastejšie sa zadlžujeme kvôli bývaniu

Z prieskumu vyplynulo, že Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie (36 % respondentov). 26 % opýtaných si požičiava na rekonštrukciu a 17 % na úhradu dlhov. Ľudia najčastejšie refinancujú na jeseň, pretože cez leto si požičali na dovolenku. Nárast klientov, ktorí majú záujem o refinancovanie, narastá aj pred Vianocami, kedy klienti využívajú rôzne vianočné akciové ponuky.

Záujem o spotrebné úvery bude rásť
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať