Získať spotrebný úver bude ťažšie. Vláda chce sprísniť podmienky

Slovenské domácnosti sa v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie čoraz viac a rýchlejšie zadlžujú. Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov vrátane refinancovania zaznamenal za posledný rok medziročný rast 12 až 15 %. Vláda chce preto obmedziť poskytovanie spotrebiteľských úverov. Ministerstvo financií SR už predložilo návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch.

Novela by mala sprísniť podmienky poskytovania úverov a zabrániť obchádzaniu zákonov. Návrh novely vznikol po dohode s Národnou bankou Slovenska, ktorá už v roku 2014 vydala odporúčania k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov. Keďže ide o odporúčania, nie sú záväzné a za ich neuplatňovanie nehrozia sankcie. Účinnosť zákona je navrhovaná od 1. decembra 2016.

Podľa vzoru zákona o úveroch na bývanie

Viaceré navrhované opatrenia týkajúce sa spotrebiteľských úverov už boli aplikované aj do prijatého zákona o úveroch na bývanie. Medzi tieto opatrenia patrili:

 • Postupné znižovanie pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti
 • Testovanie schopnosti žiadateľov splácať hypotéku pri zdvihnutej úrokovej sadzbe o 2 %
 • Jasné legislatívne oddelenie úverov zabezpečených nehnuteľnosťou od spotrebných úverov
 • Nutnosť reprezentatívnych príkladov v reklamách
 • Povinnosť veriteľa informovať spotrebiteľa o všetkých dôležitých informáciách o úvere prostredníctvom štandardizovaného formulára ESIS
 • Povinnosť oznámiť spôsob odmeňovania a výšku finančnej odmeny finančného sprostredkovateľa
 • Právo spotrebiteľa úver úplne alebo čiastočne predčasne splatiť
 • Poplatok za predčasné splatenie úveru maximálne do výšky 1 %
 • Do RPMN musia byť započítané aj náklady na zriadenie a vedenie účtu v prípade, ak je zriadenie a vedenie účtu podmienkou pre získanie hypotéky

Obchádzanie zákonov

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch má zabrániť obchádzaniu zákona. V praxi sa stáva, že ak klient nedokáže splniť niektoré podmienky vyplývajúce zo zákona o úveroch na bývanie, obíde ich žiadosťou o iný typ úveru, ktorý nemá také prísne podmienky poskytnutia. Častým príkladom je, že ak si klient berie hypotéku a nemá dostatok vlastných zdrojov, skombinuje hypotéku so spotrebiteľskými úvermi. Je to spôsobené tým, že banky už nemôžu poskytovať taký objem stopercentných hypoték ako v minulosti. Pri viacerých úveroch sa však navyšuje riziko, že sa klienti dostanú do finančných problémov a nebudú môcť splácať svoje záväzky.

Rizikové refinancovanie

Úrokové sadzby na hypotekárnych aj spotrebiteľských úveroch sa naďalej pohybujú na nízkej úrovni. Avšak namiesto toho, aby si klienti pri refinancovaní znížili mesačnú splátku, úver ešte navýšia, zachovajú rovnakú výšku splátky a predĺžia dobu splatnosti. Často dochádza aj k tomu, že bankové a nebankové spoločnosti úvery jednoducho navýšia bez toho, aby skúmali finančnú situáciu klienta a jeho schopnosť splácať úver.

Ukazovateľ schopnosti splácať úver

Medzi najdôležitejšie ustanovenia navrhovanej novely patrí ukazovateľ schopnosti splácať úver, ktorý sa vypočíta podľa presného vzorca. Na základe neho by sa nemalo stať, že úver dostane niekto, kto ho nemá z čoho splácať alebo spláca už viacero úverov v iných inštitúciách. Ukazovateľ by sa mal vypočítavať nielen pri poskytovaní úveru, ale mal sa pravidelne prehodnocovať.

Pri výpočte musia byť zohľadnené aj:

 • Potenciálny nárast úrokových sadzieb v prípade, ak úver nemá fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti.
 • Potenciálny pokles príjmu, ak klient počas splácania odchádza do dôchodku, na materskú dovolenku a pod. Príjem budú musieť banky overovať cez dostupné interné a externé databázy a nesmú sa pritom spoliehať len na tvrdenie klienta.

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov

Novela presne definuje, kto je poskytovateľom spotrebiteľských úverov. Môže ním byť len banková alebo nebanková spoločnosť s povolením, resp. s licenciou. Ak by ho nevlastnila, úver bude považovaný za bezúročný. Tieto opatrenia budú platiť nielen pri poskytovaní nových úverov, ale aj pri refinancovaní alebo navyšovaní spotrebiteľského úveru.

Riziko čierneho trhu?

Podľa odborníkov môžu prísnejšie opatrenia spôsobiť, že isté skupiny obyvateľstva nebudú mať prístup k úverom. Následkom môže byť rozšírenie čierneho trhu s úvermi, ktorý však nekontrolujú štát ani Národná banka Slovenska.

Získať spotrebný úver bude ťažšie. Vláda chce sprísniť podmienky
5 (100%) 2

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať