Zrušenie vs. zamietnutie žiadosti o úver

Aký je rozdiel medzi zrušením a zamietnutím žiadosti o úver? Hoci oba výrazy môžu vyznieť ako synonymá, nie je to tak. Odlišujú sa najmä v tom, aký majú vplyv na úverovú históriu klienta.

Zrušená žiadosť o úver

Zrušenie žiadosti o úver môže nastať zo strany banky aj zo strany klienta. Klienti najčastejšie rušia žiadosť o úver, pretože nie sú spokojní s podmienkami banky alebo si to jednoducho rozmysleli. Banka môže zrušiť nesprávne vyplnenú žiadosť a aj žiadosť, do ktorej ste zadali skreslené alebo nepravdivé informácie. Zrušená žiadosť nemá žiadny vplyv na úverovú históriu klienta.

Od žiadosti o úver môže žiadateľ odstúpiť kedykoľvek bez poplatku, ak ešte nepodpísal úverovú zmluvu. Ak už bola zmluva podpísaná, ale úver ešte nebol čerpaný, klient v prípade odstúpenia zaplatí poplatok za spracovanie úveru, prípadne aj poplatok za nečerpanie úveru. V niektorých bankách je zaplatenie poplatku viazané až na čerpanie úveru, takže klient sa pri zrušení vyhne platbe poplatkov. Ak už peniaze z úveru odišli na klientov účet, pri zrušení musí počítať s poplatkom za predčasné splatenie. Klient má možnosť do 14 dní odstúpiť od podpísanej zmluvy o úvere bez uvedenia dôvodu.

Zamietnutá žiadosť o úver

Banka môžu zamietnuť žiadosť o úver z viacerých dôvodov. Klient má negatívne záznamy v úverovej histórii, nedostatočný príjem alebo má už viacero úverov v iných bankách a nebankovkách. Zamietnutie žiadosti o úver sa zaznamenáva do úverovej histórie klienta a nie je to práve najlepšie znamenie. Zamietnutie žiadosti o úver neznamená, že už nikdy úver nedostanete. Pri ďalšej žiadosti o úver to banka môže vziať pri rozhodovaní do úvahy, ale skutočne negatívny dopad má až niekoľko zamietnutých žiadostí o úver.

Overenie v úverovom registri

Pokiaľ chcete vedieť, aké údaje sú o vás vedené v úverovom registri, stačí požiadať prevádzkovateľa registrov o tzv. úverovú správu. Môžete o ňu požiadať osobne na klientskom centre príslušného registra alebo poštou. V súčasnosti sú bankové a nebankové registre oddelené. Výpis z bankového registra je spoplatnený sumou 4 € + poštovné a je doručený do 30 kalendárnych dní. Výpis expres stojí 14 € + poštovné a je doručený do 5 pracovných dní na korešpondenčnú adresu ako doporučená zásielka do vlastných rúk.

Zrušenie vs. zamietnutie žiadosti o úver
4.67 (93.33%) 3

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať